اهداء یک دستگاه تصفیه آب با استفاده از فناوری نانو به تاجیکستان

به دستور رئیس جمهور کشورمان، یک دستگاه تصفیه آب با استفاده از فناوری نانو (نانوفیلتراسیون) ساخت داخلی به تاجیکستان اهدا گردید.

به دستور رئیس جمهور کشورمان، یک دستگاه تصفیه آب با استفاده از فناوری نانو
(نانوفیلتراسیون) ساخت داخلی به تاجیکستان اهدا گردید.

دکتر محمود احمدی نژاد که به منظور شرکت در کنفرانس بین المللی «آب برای زندگی»
به کشور تاجیکستان سفر کرده بود در هنگام ورود به ساختمان محل برگزاری کنفرانس
به همراه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از غرفه ایران بازدید نمودند و
فرایند تصفیه آب شهر دوشنبه پایتخت کشور تاجیکستان را بصورت عملی مشاهده
نمودند.

در پایان این بازدید، آقای دکتر احمدی نژاد دستگاه نانوفیلتراسیون ساخت متخصصان
کشورمان را به رئیس جمهور تاجیکستان اهداء نمودند و مقرر گردید دو دستگاه
نانوفیلتراسیون دیگر هم به منظور نصب در مراکز درمانی تاجیکستان به آن کشور
اهدا گردد. همچنین دو دستگاه شنوایی سنج ویژه کودکان ساخت متخصصان داخلی نیز به
تاجیکستان اهدا شد.

کنفرانس «آب برای زندگی» در روزهای ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه ۱۳۸۹ در محل کاخ سامان
شهر دوشنبه پایتخت کشور تاجیکستان و با همکاری سازمان ملل متحد برگزار گردید.
در حاشیه این کنفرانس، نمایشگاه توانمندیهای کشورها در حوزه تصفیه آب با هدف
ارائه آخرین دستاوردها؛ در معرض دید شرکت کنندگان در کنفرانس قرار گرفت. در این
نمایشگاه کشورهای تاجیکستان؛ ایران؛ عمان؛ دانمارک و بخشهای مرتبط با آب در
سازمان ملل حضور داشتند.

در غرفه ایران بخشی از توانمندیهای کشور در حوزه تصفیه آب با استفاده از
فناوریهای پیشرفته از جمله نانوفیلتراسیون؛ دستگاههای سوپرهواده و حذف لجن در
معرض دید شرکت کنندگان قرار گرفته بود.