کاربردهای میکروسکوپ روبشی پیمایشگر

کارگاه بین‌المللی کاربردهای میکروسکوپ روبشی پیمایشگر (SPM) در حوزه انرژی در روزهای ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر سال جاری میلادی (۲۴ تا ۲۶ شهریور ماه ۱۳۸۹) برگزار خواهد شد.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

کارگاه بین‌المللی کاربردهای میکروسکوپ روبشی پیمایشگر (SPM) در حوزه انرژی در روزهای ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر سال جاری میلادی (۲۴ تا ۲۶ شهریور ماه ۱۳۸۹) برگزار خواهد شد.

کارگاه مذکور توسط آزمایشگاه ملی (Oak Ridge (ORNL و با همکاری موسسه تحقیقاتی Asylum Research در ایالات متحده آمریکا در محل آزمایشگاه ORNL برگزار خواهد شد. آزمایشگاه ملی Oak Ridge یکی از ۵ مرکز تحقیقاتی علوم نانومقیاس وابسته به وزارت انرژی (DOE) ایالات متحده آمریکا است.

علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این کارگاه، چکیده مقالات و پوسترهای خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳ آگوست (۲۲ مرداد ماه ۱۳۸۹) به دبیرخانه این کارگاه ارسال کنند.
مقالات ارسالی می‌توانند در قالب موضوعات زیر باشند:

  • تعیین نقشه حامل‌های پویا و رفتار مواد فتوولتائیک؛

  • تصویربرداری Micro Raman و NSOMمواد مرتبط با انرژی؛

  • انتقال الکترونیکی در پیل‌های سوختی و باتری‌های یونی؛

  • تصویربرداری اتلاف انرژی به وسیله SPM های چند وجهی؛

  • تولید انرژی با استفاده از سیستم‌های فروالکتریک و پیزوالکتریک نانوساختار؛ و …