ترسیم نقشه‌ی تنوع سلولی با نقاط کوانتومی

محققان توانستند با استفاده از آنتی‌بادی‌های متصل به نقاط کوانتومی از سلول‌های سرطان پروستات تصویربرداری کنند، آنها برای انجام این کار از یک سیستم تصویربرداری فلورسانس استفاده کردند.


نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

محققان توانستند با استفاده از آنتی‌بادی‌های متصل به نقاط کوانتومی از سلول‌های سرطان پروستات تصویربرداری کنند، آنها برای انجام این کار از یک سیستم تصویربرداری فلورسانس استفاده کردند.

یکی از مهم‌ترین کشف‌ها در یک دهه‌ی گذشته درباره‌ی سرطان، این است که سلول‌های شبیه هم شروع به تغییر می‌کنند؛ به‌نحوی که پس از مدتی یک تومور تبدیل به گروهی از سلول‌ها می‌شود که میزان رشد، ساختار ژنتیکی و از همه مهم‌تر، حساسیتشان به داروهای مختلف، متفاوت خواهد بود. محققان دانشگاه اموری با استفاده از ترکیب چهار نوع نقطه‌ی کوانتومی که به آنها آنتی‌بادی‌هایی متصل شده بود، توانستند پروتئین‌های مربوط به سرطان را شناسایی کنند. با این کار می‌توان روشی برای ترسیم نقشه‌ی تنوع مولکولی تومور سرطان پروستات انسان ارائه کرد. این روش قابل استفاده در انواع دیگر تومورهای نیز می‌باشد.

دکتر نی و همکارانش، ۴ پروتئین دارای آنتی‌بادی‌های مونوکلونال را برای این کار برگزیدند. به هر یک از آنتی‌بادی‌ها نیز یک نقطه‌ی کوانتومی متصل کردند که دارای تشعشع نوری منحصربه‌فردی است. نقاط کوانتومی نانوذرات فلورسانس درخشنده هستند. پس از اتصال سلول‌های سرطان پروستات با آنتی‌بادی‌های حاوی نقاط کوانتومی، محققان از یک سیستم تصویربرداری تجاری که می‌توانست تصاویر فلورسانس از بافت بگیرد، استفاده کردند، سپس آنها اطلاعات حاصله از تصویربرداری را با الگوریتم‌های کامپیوتری مقایسه کردند تا بتوانند ۴ نقطه‌ی کوانتومی را درون تصاویر مشخص کنند و به‌واسطه‌ی آن نقشه‌ای از تجمع سلول‌های سرطانی ترسیم کنند. نتایج این کار نشان داد که محیط‌های موجود در تومورها بسیار پیچیده است و تومورهای بیماران مختلف با یکدیگر متفاوت است.

این نقشه می‌تواند محدوده‌ای از غده‌ی پروستاتی را که در حال تغییر شکل است و احتمالاً تبدیل به تومور بدخیم می‌شود را نشان ‌دهد. این تحقیقات نشان می‌دهد که تغییرات ساختاری غده‌ی پروستات با بدخیم شدن یک سلول در محلی به نام لایه‌های لومینال و باسال آغاز می‌شود.

نتایج این تحقیق در نشریه‌ی ACS Nano به چاپ رسیده‌است.