کاهش مرگ و میر ناشی از نشت گازهای خانگی

نانوحسگری به‌منظور کاهش مرگ و میر ناشی از نشت گازهای خطرناک و سمی خانگی (مونوکسید کربن) در دانشگاه تهران سنتز شد.

نانوحسگری به‌منظور کاهش مرگ و میر ناشی از نشت گازهای خطرناک و سمی خانگی
(مونوکسید کربن) در دانشگاه تهران سنتز شد.

مهندس سجاد حبیب‌زاده، دانشجوی دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه مک‌گیل کانادا است که
با همکاری دکتر عباسعلی خدادای و دکتر یدالله مرتضوی روی بهبود نانوسنسورهای گازی
تحقیق می‌کند.

وی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو با بیان این مطلب که
«تحقیقاتمان با این انگیزه شروع شد که دیگر شاهد مرگ و میر هموطنان با نشت گازهای
خطرناک و سمی نباشیم»، افزود: «محصول این پژوهش در تمام صنایعی که نیاز به
آشکارسازی گازهای سمی دارند، به ویژه صنایع نفت و پتروشیمی استفاده می‌شود، البته
عمده‌ی این نانوحسگرها در آشکارسازی نشت گازهای خانگی در حین سوختن بکار می‌روند».

مهندس حبیب‌زاده در مورد مزیت این کار پژوهشی نسبت به پژوهش‌های اخیر اذعان داشت:
«روش سنتز احتراقی محلولی به منظور تهیه‌ی نانوذرات با هزینه‌ی پایین، حدود بیست
سال است که با شرط به‌کارگیری نیترات به‌عنوان پیش‌ماده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنابراین برای برخی از اکسیدهای فلزی که دارای پیش‌ماده نیترات هستند (مثل قلع و
تیتانیم) نمی‌توان از این روش بهره برد. در این تحقیق از پیش ماده‌ی کلراید که به
نسبت ارزان‌تر است، استفاده شده‌است».

حبیب‌زاده افزود: «با به کارگیری نانوذراتی با اندازه ذرات در حدود ۴ نانومتر
حسگرهایی ساخته شده‌اند که دارای خاصیت انتخابی مونوکسید کربن در حضور متان هستند».

نتایج آنالیز حسگری نشان می‌دهد که حساسیت نانوحسگر مورد نظر نسبت به مونوکسید کربن
بیشتر از متان است.

مهندس حبیب‌زاده در پایان تاکید کرد که این پژوهش در آزمایشگاه کاتالیست و مواد
نانوساختار دانشگاه تهران در حال انجام است و در کوتاه مدت، در صورت وجود امکانات،
قابلیت تجاری شدن دارد.

جزئیات این پژوهش در مجله‌ی Journal of Nanoscience and Nanotechnology (جلد ۱۰،
صفحات ۶۰۰۸- ۶۰۰۳، سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.