چارچوبی برای بررسی چالش‌های اخلاقی فناوری‌نانو

گروه اروپایی فعال در زمینه اخلاق (EGE)، به‌تازگی گزارش فعالیت‌های خود را در دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ منتشر کرده است.

بررسی مسائل اخلاقی علم و فناوری‌نانو یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری این حوزه نوظهور است. کشورهای پیشگام فعال در این حوزه با تدوین برنامه‌ها و پیشگامی‌های مختلف به دنبال رفع این چالش هستند. در این راستا،گروه اروپایی فعال در زمینه اخلاق (EGE)، به‌تازگی گزارش فعالیت‌های خود را در دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ منتشر کرده است.

در این دوره زمانی، پیشرفت‌های فناورانه‌ی چشمگیری در زمینه‌ی علم و فناوری‌نانو روی داده است که این پیشرفت‌ها بر ارتقای کیفیت زندگی مردم و مشارکت در توسعه پایدار، تاثیر گسترده‌ای داشته‌ است.

در عین حال پیشرفت‌های حوزه علم و فناوری‌نانو در بردارنده معظلات اخلاقی و تهدید‌های عمیقی نیز بوده است.

EGE فعالیت‌های خود را در زمینه بررسی مسائل اخلاقی توسعه‌ فناوری‌ها توسعه داده و تلاش می‌کند تمام فناوری‌های نوظهور را پوشش دهد. همچنین این گروه در این گزارش با اتکا بر نظریه‌های حقوق بشر و دیدگاه‌های مشارکتی غیر اروپایی، یک چارچوب دستوری جامع برای بررسی چالش‌های اخلاقی فناوری‌نانو توسعه داده است.

بررسی جزییات کد انجام مسوولانه تحقیقات فناوری‌نانو، توجه به ملاحظات و انتظارات عامه مردم، بررسی اصول اخلاقی پروژه‌های تحقیقاتی فناوری‌نانو و … از جمله محورهای اصلی این گزارش هستند.

برخی از چالش‌های آتی که ممکن است نیازمند ارزیابی جدید توسط EGE باشند: فناوری‌های نظارت و کنترل، تغییر توانمندی‌های بشر، سلامت عمومی، سلامت حیوانات و مسائل رفاهی مربوط به نیازهای تحقیقاتی، کشاورزی، صنایع غذایی، فناوری‌های کشاورزی و غذایی، حقوق مالکیت معنوی و … در حوزه علم و فناوری‌نانو است.