تصفیه خون با کمک نانوذرات مغناطیسی

دانشمندان در سوئیس موفق شده‌اند که با استفاده از نانوذرات مغناطیسی که بصورت ویژه ساخته‌ شده‌اند، در عرض چند دقیقه خون را تصفیه و یک سم را از آن خارج کنند. این روش بسیار نویدبخش است و اگر بتوان آن را تجاری و کاربردی کرد، می‌توان با کمک آن پزشکان را قادر کرد که خون مسموم را سریعاً و بطور مؤثری تصفیه کنند.

دانشمندان در سوئیس موفق شده‌اند که با
استفاده از نانوذرات مغناطیسی که بصورت ویژه ساخته‌ شده‌اند، در عرض چند
دقیقه خون را تصفیه و یک سم را از آن خارج کنند. این روش بسیار نویدبخش است
و اگر بتوان آن را تجاری و کاربردی کرد، می‌توان با کمک آن پزشکان را قادر
کرد که خون مسموم را سریعاً و بطور مؤثری تصفیه کنند.

اینگ هرمن در ETH زوریخ و همکارانش نانوذرات مغناطیسی را طوری عامل‌دار
کردند که عوامل مسبب بیماری بتوانند به آنها متصل شوند. این دانشمندان خواص
نانوذرات مغناطیسی عامل‌دار شده‌ی خود را با خون انسان تست کردند. از
آنجائیکه خون ویسکوزیته بالایی دارد،آنها با چرخاندن تدریجی خون نانوذرات
مغناطیسی نسبتاً قوی را باآن مخلوط کردند. در کمتر از ۵ دقیقه این نانوذرات
مغناطیسی تمام سم موجود در خون را به خود متصل کردند. هرمن می‌گوید: سرعتی
که این مولکول‌های سمی به نانوذرات مغناطیسی متصل می‌شوند، بستگی به ثابت
پیوندشان دارد. این ثابت هر چه بزرگ‌تر باشد، پادتن این ذرات مغناطیسی سریع‌تر
برای مثال به پادژن متصل می‌‌شود.

 

 

این دانشمندان در روش موفقیت‌آمیز خود این
نانوذرات مغناطیسی را با یک میدان مغناطیسی دائمی خارجی از خون بیرون
کشیدند.

سطح نرم و عاری از خلل و فرج این ذرات مغناطیسی دو مزیت بزرگ دارد: اول
اینکه ظرفیت بزرگی برای اتصال و قابلیت دسترسی خوب برای مواد سمی که به آن
متصل می‌شوند، ایجاد می‌کند. همچنین این مانع نفوذ آهسته در خلل و فرج،
شبیه آنچه در روش‌های مرسوم اتفاق می‌افتد، می‌شود. جنبه مهم دیگر این روش
این است که آلاینده‌ها با اندازه‌ها و وزن‌های مختلف را می‌توان بصورت
انتخاب‌پذیری از خون حذف کرد؛ در حالی که مواد حیاطی با اندازه‌های مشابه،
از قبیل پادتن‌هایی از سیستم ایمنی یا پروتئین‌های پلاسما، در خون باقی می‌مانند.

مولکول‌های کوچکی از قبیل اوره، پتاسیم یا کریتنین که می‌توانند موقعی که
به مقدار اضافی هستند، شخص را بیمار کنند؛ به طور مرسوم به وسیله روش‌های
دیالیز، فیلتراسیون یا جذب از چرخه خون حذف می‌شوند. اگرچه در صورت استفاده
این روش‌های مرسوم برای حذف مواد سمی مسبب بیماری که مولکول‌های بزرگی
هستند، ممکن است مولکول‌های حیاتی نیز حذف شوند. برای حذف این مولکول‌های
سمی بزرگ می‌توان از روش مبتنی بر نانومغناطیس این محققان استفاده کرد.

در صورتی که تصفیه خون با استفاده از این نانوذرات مغناطیسی ویژه کاربردی و
تجاری شود، تحول بزرگی در زمینه پزشکی ایجاد خواهد کرد.

نتایج این تحقیق در مجله‌ی Small منتشر شده است.