حمایت شبکه آزمایشگاهی از خرید تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل کشور

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در طی سه سال اخیر از خرید چند دستگاه کروماتوگرافی گازی ساخت داخل کشور به‌وسیله‌ی مراکز آزمایشگاهی عضو حمایت کرده است.

حمایت شبکه آزمایشگاهی از خرید تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل کشور

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در طی سه سال اخیر از خرید چند دستگاه کروماتوگرافی گازی ساخت داخل کشور به‌وسیله‌ی مراکز آزمایشگاهی عضو حمایت کرده است.

 

شرکت طیف گستر فراز یکی از سازندگان دستگاه کروماتوگرافی گازی و ژنراتورهای گازی در ایران است و تاکنون پنج دستگاه‌ کروماتوگرافی گازی تولیدی این شرکت با حمایت شبکه آزمایشگاهی با تخفیف پنجاه درصدی در اختیار مراکز دانشگاهی از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران قرار گرفته است.

 

دستگاه کروماتوگرافی گازی از سوی مراکز علمی و دانشگاه‌ها، مراکز پزشک قانونی و شرکت‌های خصوصی به منظور آنالیز مواد در آزمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق گفته مسئولین این شرکت، قرار است سه دستگاه کروماتوگرافی گازی دیگر نیز از سوی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی خریداری شود.

 

قابل ذکر است شرکت طیف گستر فراز تاکنون بیش از ۱۲۰ دستگاه به مراکز علمی پژوهشی ارائه کرده است.