قطع وابستگی مالی تحقیق و پژوهش با تصحیح عملکرد ثبت اختراع

کارگاه آموزشی ارتقای اطلاعات تخصصی کریدور خدمات فناوری تا بازار، در روز یکشنبه مورخ ۲۸/۹/۸۹ به معرفی یکی دیگر از شرکت‌های خدمات فناوری مستقر در کریدور اختصاص یافت.

قطع وابستگی مالی تحقیق و پژوهش با تصحیح عملکرد ثبت اختراع

کارگاه آموزشی ارتقای اطلاعات تخصصی کریدور خدمات فناوری تا بازار، در روز یکشنبه مورخ ۲۸/۹/۸۹ به معرفی یکی دیگر از شرکت‌های خدمات فناوری مستقر در کریدور اختصاص یافت. این جلسه که چهارمین جلسه از کارگاه آموزشی ارتقای اطلاعات تخصصی بود با ارائه مهندس جلال میرداودی از شرکت ایده سازان آرین برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی کریدور، مهندس میرداودی در این جلسه ضمن تشریح خدمات ایستگاه ثبت اختراع کریدور خدمات فناوری تا بازار، به بررسی اهمیت سرمایه‌های انسانی و دارایی‌های فکری و نقش ثبت اختراع در آن پرداخت. وی گفت: «پیشنهاد ما این است که پژوهش و نوآوری به فرآیند تبدیل شدن به دارایی‌های فکری وارد شود چون وقتی این دارایی‌ها به مرحله درآمدزایی می‌رسد می‌تواند در تأمین مالی بخش تحقیق و پژوهش به کار گرفته شود و به تولید و توسعه مجدد دارایی‌های فکری کمک نموده و در نهایت بخش تحقیق و پژوهش را از وابستگی مالی به خارج از سیستم خود بی‌نیاز نماید.»

میرداودی تاثیر عملکرد ثبت اختراع را در این فرآیند بسیار مهم برشمرد و افزود: «در چنین شرایطی است که بخش تحقیق و پژوهش تحت تأثیر اهمیت دهی به بحث دارایی‌های فکری، هر روز پویاتر می‌شود.» میرداودی با تشریح خدمات شرکت ایده سازان آرین در پایان جلسه به سوالات مطرح شده پاسخ گفت.

شرکت ایده سازان آرین یکی از شرکت‌های خدمات فناوری مستقر در کریدور است که خدمات ایستگاه ثبت اختراع کریدور خدمات فناوری تا بازار را ارائه می‌کند.