سمینار آشنایی با مبانی فناوری نانو در دانشگاه محیط زیست کرج

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو سمینار آشنایی با مبانی فناوری نانو، را با همکاری دانشگاه محیط زیست کرج در تاریخ ۱۷بهمن ماه سال جاری در محل سالن سرو پارک طبیعت پردیسان برگزار کرد. در این سمینار ۳ ساعته، حدود ۱۰۰ نفر از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست و مختصصین کارشناسی ارشد زیست شناسی حضور داشتند.

برگزاری سمینار آشنایی با مبانی فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو سمینار آشنایی با مبانی فناوری نانو، را با همکاری دانشگاه محیط زیست کرج در تاریخ ۱۷بهمن ماه سال جاری در محل سالن سرو پارک طبیعت پردیسان برگزار کرد.

 

در این سمینار مباحثی از جمله مبانی و اهمیت استفاده از فناوری نانو، آشنایی با کاربردهای فناوری نانو،معرفی ستاد توسعه فناوری نانو و جایگاه ایران در حوزه فناوری نانو،‌ کاربردهای تخصصی فناوری نانو درمحیط زیست (نانوفیلتراسیون، سوپرجاذب‌ها، تثبیت کننده خاک، نانوفتوکاتالیست، نانوحسگرها و نانوذرات مغناطیسی) و نمایش عملکرد پودرهای ممانعت کننده تبخیر سطحی، مورد بررسی قرار گرفت.

 

گفتنی است در سمینار آشنایی با مبانی فناوری نانو، مهندس مرادی، مجری باشگاه نانو و مهندس داوودی، کارشناس ستاد توسعه فناوری نانو، به ارائه سرفصل‌های کارگاه پرداختند. به گفته مهندس داوودی، باتوجه به استقبال صورت گرفته از برگزاری سمینار آشنایی با مبانی فناوری نانو، این سمینار در اوائل سال آینده، مجددا برگزار خواهد شد.

 

در این سمینار ۳ ساعته، حدود ۱۰۰ نفر از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست و مختصصین کارشناسی ارشد زیست شناسی حضور داشتند و در پایان به شرکت کنندگان، گواهی حضور اعطا شد.