وضعیت فناوری‌نانو از منظر پروژه آبزرویتوری نانو

پروژه آبزرویتوری نانو (observatoryNANO) که در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری‌نانو (FP7) اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شود، به‌تازگی اطلاعات سال ۲۰۱۱ خود را در زمینه وضعیت پیشرفت‌های فناوری‌نانو منتشر کرده است.

پروژه آبزرویتوری نانو (observatoryNANO) که در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و
فناوری‌نانو (FP7) اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شود، از طریق فراهم کردن تجزیه و
تحلیل‌های اقتصادی و علمی گسترده در زمینه پیشرفت‌های علم و فناوری‌نانو از
سیاست‌گذاران اروپایی حمایت می‌کند. تجزیه و تحلیل‌های این پروژه در سه قالب اصلی
زیر ارائه می‌شوند:

• برگه‌های اطلاعات مختصر (factsheets) که پیشرفت‌های مهیج فناوری‌نانو را بیان
می‌کنند؛

• اطلاعاتی توجیهی۴ صفحه‌ای که تجزیه و تحلیل‌های اجتماعی، اقتصادی، علمی و ریسک را
در موضوعات خاص ارائه می‌کند؛ و

• گزارش‌های بخش عمومی که به طور مشروح تحلیل‌های علمی و فناورانه را برای هر کدام
از ۱۰ بخش فناوری‌ ارائه می‌کند.

این پروژه به‌تازگی اطلاعات سال ۲۰۱۱ خود را در زمینه وضعیت پیشرفت‌های فناوری‌نانو
منتشر کرده است.

این دومین مجموعه از اطلاعات ObservatoryNANO است که منطبق بر بخش‌های مختلف فناوری
است که توسط پروژه ObservatoryNANO پوشش داده می‌شوند. این بخش‌ها عبارتند از: هوا
– فضا؛ خودرو و حمل و نقل؛ کشاورزی، شیمی و مواد؛ ساخت و ساز؛ انرژی؛ محیط زیست؛
سلامت، پزشکی و نانو زیست‌فناوری؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ امنیت؛ و نساجی.

هر برگه اطلاعات دربرگیرنده خلاصه‌ای از بخش مربوطه بوده و همچنین برخی از
جالب‌ترین پیشرفت‌های فناوری‌نانو را ارائه کرده است.

به طور کلی این اطلاعات به طور خلاصه بخش‌های زیر را پوشش داده است:

۱ – چالش‌ها؛

۲ – راهکارهای مبتنی بر فناوری‌نانو؛

۳ – سطح آمادگی فناوری (TRL)؛

۴ – موانع تجاری‌سازی؛

۵ – مقیاس اثرگذاری؛

۶ – جایگاه رقابتی اتحادیه اروپا؛

۷ – مسائل ایمنی، زیست‌محیطی سلامت (EHS) و سایر موارد.