ساخت قوی‌ترین میکروسکوپ نوری در دنیا

دانشمندان در دانشگاه منچستر قوی‌ترین میکروسکوپ نوری در دنیا را تولید کرده‌اند. این میکروسکوپ می‌تواند به درک دلیل بسیاری از بیماری‌ها و ویروس‌ها کمک کند. این پژوهشگران میکروسکوپی ساخته‌اند که رکورد کوچک‌ترین اشیایی را که با چشم می‌توان دید، شکسته است و بر محدودیت تئوری میکروسکوپ‌های نوری غلبه کرده است.


دانشمندان در دانشگاه منچستر قوی‌ترین میکروسکوپ نوری در دنیا را تولید کرده‌اند. این میکروسکوپ می‌تواند به درک دلیل بسیاری از بیماری‌ها و ویروس‌ها کمک کند. این پژوهشگران میکروسکوپی ساخته‌اند که رکورد کوچک‌ترین اشیایی را که با چشم می‌توان دید، شکسته است و بر محدودیت تئوری میکروسکوپ‌های نوری غلبه کرده است.

تا قبل از این با میکروسکوپ نوری استاندارد فقط می‌توانستید اشیایی با اندازه‌های در حد یک میکرومتر را به وضوح ببینید. اما اکنون پژوهشگران دانشگاه منچستر با ترکیب یک میکروسکوپ نوری با یک میکروکره شفاف بنام نانوسکوپ میکروکره‌ای، می‌توانند اشیایی با اندازه‌هایی ۲۰ برابر کوچکتر (۵۰ نانومتر) را تحت نور نرمال ببینند. این دقت مافوق حد تئوری میکروسکوپ نوری است.
 

 
 
رسیدن به این دقت بالای میکروسکوپ نوری بدین معنی است که این دانشمندان به طور بالقوه می‌توانند داخل سلول‌های بشری و ویروس‌های زنده را بررسی کنند و برای اولین بار آنچه که سبب این ویروس‌ها می‌شوند، را مشاهده کنند.

میکروسکوپ‌های کنونی که قابلیت بررسی اجسام ریز اینچنینی را دارند، میکروسکوپ‌های الکترونی هستند که با آنها بجای بررسی ساختار یک سلول فقط می‌توان سطح آن را مشاهده کرد و هیچ ابزاری وجود ندارد که بتوان با آن به صورت بصری یک سلول زنده را مشاهده کرد.

این دانشمندان اکنون باور دارند که آنها می‌توانند این میکروسکوپ را برای شناسایی تصاویر بسیار ریزتر در آینده استفاده کنند. از نظر تئوری در اندازه اشیایی که می‌توان با این روش جدید مشاهده کرد، هیچ محدودیتی وجود ندارد.

این سیستم نانوتصویربرداری جدید بر گرفتن تصاویر مجازی میدان – نزدیکِ نوری (که عاری از تفرق نوری هستند) و تقویت آنها با استفاده از یک میکروکره استوار است. این میکروکره، ذره کروی ریزی است که بوسیله یک میکروسکوپ نوری استاندارد بزرگنمایی می‌شود.

لین لی، رهبر این گروه تحقیقاتی، باور دارد که تحقیق‌شان می‌تواند منجر به پیشرفت بزرگی شود. او می‌گوید که در ارتباط با دقت یک میکروسکوپ نوری در تصویربرداری مستقیم تحت یک منبع نورِ دربرگیرنده‌ی تمام گستره طیف مرئی، این کار یک رکورد جهانی است.

این پژوهشگران باور دارند که دیدن اشیایی به کوچکی ۵۰ نانومتر، شروع کار است و در آینده می‌توان اشیاء کوچک‌تر را نیز با این روش مشاهده کرد. از نظر تئوری هیچ محددیت برای دیدن اشیاء کوچک‌تر با این روش وجود ندارد.
این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی Nature Communications منتشر کرده‌اند.