ربات مولکولی با قابلیت تعیین مسیر حرکت

پژوهشگران موفق شدند رباتی مولکولی بسازند که قادر است در مسیر کنترل شده‌ای حرکت کند. برای این کار آنها از ماده‌ای استفاده کردند که هم به‌عنوان سوخت انرژی مورد نیاز ربات را تامین می‌کند و هم به‌عنوان جهت دهنده، مسیر حرکت مولکول را مشخص می‌کند.

پژوهشگران موفق شدند رباتی مولکولی بسازند که قادر است در مسیر کنترل شده‌ای حرکت
کند. برای این کار آنها از ماده‌ای استفاده کردند که هم به‌عنوان سوخت انرژی مورد
نیاز ربات را تامین می‌کند و هم به‌عنوان جهت دهنده، مسیر حرکت مولکول را مشخص می‌کند.

آندرو توربفیلد و همکارانش موفق به ساخت روبات مولکولی قابل برنامه‌ریزی مبتنی بر
دی ان ای شدند. پیش از این دانشمندان روبات‌های مشابهی را ساخته بودند که با افزودن
ماده‌ای، به‌عنوان سوخت، می‌توانست حرکت کند. این روبات‌ها می‌توانستند در طول یک
رشته دی ان ای حرکت کرده و از یک سوی آن به سوی دیگر این رشته بروند. پژوهشگران
مایل‌اند روباتی بسازند که بتواند از پیش برای طی کردن مسیرهای مختلفی برنامه‌ریزی
شود. چنین روباتی برای استفاده جهت حمل بار مناسب هستند.

محققان موفق شدند که این خواسته را تا حدی تحقق بخشند. آنها رباتی ساختند که به‌جای
حرکت در یک جهت، قادر است تا از میان چند مسیر مختلف یکی را انتخاب کند. کلید این
موفقیت، استفاده از ماده‌ای به‌نام سوخت هرپین است. این مولکول دو نقش مهم ایفا
می‌کند: هم به‌عنوان سوخت، انرژی مورد نیاز روبات را تامین کند و هم به حرکت مولکول
جهت می‌دهد. این ماده به ربات می‌گوید که چه جهتی را باید در پیش گیرد، زمانی که
ربات به یک دو راهی می‌رسد این ماده مشخص می‌کند تا کدام جهت را پیش رو گیرد در
نتیجه انتخاب مسیر کاملا دقیق انجام می‌شود. با این راهبرد می‌توان مواد دارویی یا
دیگر مواد را با دقت منتقل کرد.