ابداع آشکارساز شیمیایی بدون باتری

محققان مؤسسه لورنس لیورمور با همکاری دانشگاه علم و فناوری شانگهای چین با استفاده از نانوسیم‌های نیم رسانا، نوعی نانوحسگر بسیار ساده و حساس بدون باتری ساخته‌اند که می‌تواند مولکول‌های مختلف را به سرعت شناسایی نماید. آنها امیدوارند به این روش بتوان در آینده حسگرهایی جهت کاربرد در میدان‌های نبرد ساخت.

برخلاف بسیاری از آشکارسازهای شیمیایی که نیازمند یک منبع تغذیه خارجی هستند،
محققان مؤسسه لورنس لیورمور با همکاری دانشگاه علم و فناوری شانگهای چین بااستفاده
از نانوسیم‌های نیم رسانا، نوعی نانوحسگر بسیار ساده و حساس ساخته‌اند که به باتری
نیاز نداشته و می‌تواند مولکول‌های مختلف را به سرعت شناسایی نماید. ساخت این حسگر
اولین گام در ساخت حسگرهای شیمیایی جهت استفاده در جبهه‌های جنگ است. در این حسگر
جدید برهم‌کنش منحصربه‌فرد بین سطح نمونه‌های شیمیایی و سطح نانوسیم‌ها موجب ایجاد
بار الکتریکی بین یک سر نانوسیم‌ها که در معرض ماده شیمیایی قرار گرفته و سر دیگر
آنها می‌شود.

وانگ و همکارانش در این آزمایش به‌طور جداگانه از دو نوع نانوسیم‌های اکسید روی و
اکسید سیلسیوم(سیلیکون) برای ساخت حسگر استفاده کرده و آن را در معرض بیش از ۱۵ نوع
ماده حلال شیمیایی آلی مختلف از جمله اتانول، هگزان و … قراردادند. آنها مشاهده
کردند که میزان ولتاژ ایجاد شده بسته به نوع این مواد متفاوت بوده و حاکی از پاسخ
انتخابی حسگر به مواد مختلف است. به گفته وانگ با ساخت این حسگر امکان تشخیص
گونه‌های مختلف مواد شیمیایی و میزان غلظت آنها فراهم می‌شود. با این حال نتیجه
به‌دست آمده برای هر یک از این دو نوع نانوسیم با دیگری تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشت.
این محققان امیدوارند بتوان به این ترتیب از ترکیب تصادفی هر دو نوع نانوسیم نیم
رسانا در ساخت این نوع حسگرها بهره گرفت. آنها همچنین در نظر دارند در تحقیقات بعدی
خود این حسگر را روی مولکول‌های پیچیده‌تری از قبیل آنچه که به مواد منفجره و یا
سیستم‌های بیولوژیکی مربوط می‌شود مورد آزمایش قرار دهند.