برترین نهادهای ترویجی در مسابقه تجهیزات اعلام شدند

اسامی ۶ نهاد ترویجی فعال در مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو، به عنوان مراکز برتر اعلام شد. بر این اساس، از مجموع ۴۵ مرکز فعال در ثبت‌نام مسابقه، ۳ مرکز از نظر امتیاز کل و ۳ مرکز از نظر میانگین امتیاز به عنوان مراکز برتر ثبت‌نام‌کننده مسابقه تجهیزات انتخاب شدند.

برترین نهادهای ترویجی در مسابقه تجهیزات اعلام شدند

اسامی ۶ نهاد ترویجی فعال در مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو، به عنوان مراکز برتر اعلام شد. بر این اساس، از مجموع ۴۵ مرکز فعال در ثبت‌نام مسابقه، ۳ مرکز از نظر امتیاز کل و ۳ مرکز از نظر میانگین امتیاز به عنوان مراکز برتر ثبت‌نام‌کننده مسابقه تجهیزات انتخاب شدند.

 

نحوه محاسبه امتیاز کل براساس مجموع ترازهای افراد شرکت‌کننده از سوی هر مرکز در مسابقه است از اینرو تعداد داوطلب شرکت کننده در هر مرکز و تراز کسب شده توسط آنها در این امتیاز محاسبه شده است. امتیاز میانگین نیز بر اساس محاسبه میانگین تراز شرکت‌کنندگان هر مرکز بدست آمده است.

 

اسامی ۶ مرکز ثبت‌نام برگزیده عبارتند از:

 

• مراکز برتر از نظر جمع کل امتیازها:

۱٫ انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه شیراز؛ امتیاز کل ۲۱۵۸۳۹

۲٫ انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه تربیت مدرس؛ امتیاز کل ۹۰۳۴۷

۳٫ انجمن نانوفناوری دانشگاه علم و صنعت؛ امتیاز کل ۵۶۶۵۲

 

• مراکز برتر از نظر میانگین امتیازها:

۱٫ انجمن علمی نانوتکنولوژی پردیس فنی دانشگاه تهران؛ میانگین امتیاز ۳۰۰۲

۲٫ انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه تبریز؛ میانگین امتیاز ۲۸۷۵

۳٫ انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه تربیت مدرس؛ میانگین امتیاز ۲۸۲۳

 

اسامی تمام مراکز فعال در مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری‌نانو به همراه امتیازهای به دست آمده توسط آنها در جدول زیر آورده شده است:

 

مرکزثبت‌نام امتیاز کل امتیاز میانگین رتبه براساس امتیاز کل رتبه براساس امتیاز میانگین
انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه شیراز ۲۱۵۸۳۹ ۲۰۵۶ ۱ ۸ 
انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه تربیت مدرس ۹۰۳۴۷ ۲۸۲۳ ۲ ۳
انجمن نانوفناوری دانشگاه علم و صنعت ۵۶۶۵۲ ۲۰۲۳ ۳ ۹
نانوزیست فناور آپادانا ۵۴۶۴۳ ۱۱۱۵ ۴ ۲۷
شرکت نواندیشان فناور نانو ۵۰۸۱۹ ۱۹۵۵ ۵ ۱۱
بسیج دانشجویی دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر ۴۲۲۳۸ ۲۲۲۳  ۶ ۶
 انجمن علوم و فناوری های نوین پزشکی ۴۱۹۴۵ ۲۶۲۲ ۷ ۴
انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه شریف ۴۰۴۲۹ ۱۸۳۸ ۸ ۱۲
باشگاه نانو بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند ۳۹۸۳۴ ۹۹۶ ۹ ۳۱
انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور سیرجان ۳۱۰۸۲ ۱۳۵۱ ۱۰ ۲۱
انجمن نانو دانشگاه آزاد یزد ۲۹۳۸۹ ۶۵۳ ۱۱ ۴۰
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه تبریز ۲۸۷۵۱ ۲۸۷۵ ۱۲ ۲
انجمن نانو فناوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۲۷۳۹۱ ۱۲۴۵ ۱۳ ۲۴
مرکز تحقیقات نانو بسیج استان تهران ۲۵۱۹۴ ۱۳۲۶ ۱۴ ۲۲
هسته علمی بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان ۲۴۷۰۶ ۱۵۴۴ ۱۵ ۱۸
نانوسان ۲۳۲۷۸ ۱۶۶۳ ۱۶ ۱۵
انجمن علمی نانوتکنولوژی پردیس فنی دانشگاه تهران ۲۱۰۱۳ ۳۰۰۲ ۱۷ ۱
پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی بابل ۲۰۳۷۴ ۱۰۱۹ ۱۸ ۲۹
انجمن علمی شیمی محض دانشگاه آزاد تهران شمال ۲۰۱۹۳ ۸۴۱ ۱۹ ۳۵
انجمن نانو شیمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات ۱۹۱۶۶ ۱۷۴۲ ۲۰ ۱۴
هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین ۱۸۶۴۰ ۱۵۵۳ ۲۱ ۱۷
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه اراک ۱۲۷۵۰ ۱۱۵۹ ۲۲ ۲۵
انجمن علمی نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد نراق ۱۲۵۱۴ ۵۹۶ ۲۳ ۴۲
 انجمن علمی شیمی دانشگاه خواجه نصیر ۱۲۴۷۳ ۲۰۷۹ ۲۴ ۷
موسسه مطالعات تکنولوژی رسام ۱۱۲۹۱ ۱۰۲۶ ۲۵ ۲۸
گروه نانو تکنولوژی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۰۵۰۱ ۱۷۵۰ ۲۶ ۱۳
 گروه نانو کانون علم و پژوهش دانشگاه گیلان ۱۰۳۶۱ ۱۴۸۰ ۲۷ ۲۰
واحد فناوری نانو بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران جنوب ۹۴۴۴ ۷۲۶ ۲۸ ۳۸
کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر ۹۳۰۵ ۸۴۶ ۲۹ ۳۴
گروه نانو هسته فیزیک بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور قزوین ۹۱۵۶ ۹۱۶ ۳۰ ۳۳
انجمن علمی فیزیک دانشگاه آزاد کرج ۸۹۱۴ ۶۳۷ ۳۱ ۴۱
پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان ۸۲۰۷ ۱۶۴۱ ۳۲ ۱۶
انجمن علمی مهندسی نفت دانشگاه آزاد گچساران ۷۶۶۶ ۹۵۸ ۳۳ ۳۲
پژوهشکده رویش بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان ۶۰۲۷ ۱۵۰۷ ۳۴ ۱۹
گروه نانو دانشگاه مازندران ۵۰۸۳ ۱۲۷۱ ۳۵ ۲۳
شرکت نانو بهراد اراک ۴۵۶۹ ۷۶۲ ۳۶ ۳۷
شرکت پژوهشگران نانوفناوری ۴۰۱۵ ۱۰۰۴ ۳۷ ۳۰
انجمن علمی علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی ۴۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۸ ۱۰
انجمن علمی شیمی دانشگاه پیام نور تهران واحد گلستان ۲۶۶۷ ۶۶۷ ۳۹ ۳۹
کارگروه فناوری نانو فرمانداری استهبان ۲۵۲۹ ۳۶۱ ۴۰ ۴۵
واحد آموزش و مطالعات تکنولوژی شرکت آتناتک ۲۵۲۸ ۲۵۲۸ ۴۱ ۵
 موسسه علمی تحقیقاتی کاشف العلوم ۲۲۵۰ ۱۱۲۵ ۴۲ ۲۶
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه یزد ۸۳۳ ۸۳۳ ۴۳ ۳۶
انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی همدان ۵۴۲ ۵۴۲ ۴۴ ۴۳
پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی ابن سینا ۵۰۰ ۵۰۰ ۴۵ ۴۴

 

گفتنی است، آزمون مرحله تئوری مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری به صورت همزمان در شش حوزه امتحانی تهران، یزد، اصفهان، شیراز، بابل و بیرجند برگزار شد. از مجموع ۲۳۰۰ داوطلب شرکت کننده در آزمون تئوری مسابقه تجهیزات، ۲۴ نفر برگزیده مرحله اول مسابقه، پس از گذراندن یک دوره آموزش عملی تجهیزات، در مسابقه‌ای عملی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و برگزیدگان نهایی، همزمان با چهارمین جشنواره فناوری نانو معرفی خواهند شد.