پژوهشگاه صنعت نفت؛ حوزه برگزاری رقابت عملی مسابقه تجهیزات

آزمون عملی مرحله دوم مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو، چهارشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۰، در تهران برگزار می‌شود. در این آزمون برگزیدگان مرحله اول مسابقه، پس از طی دوره آموزشی چهار روزه تجهیزات، که از اول تا چهارم مرداد ماه برگزار شد، به رقابت عملی با یکدیگر می‌پردازند.

پژوهشگاه صنعت نفت؛ حوزه برگزاری رقابت عملی مسابقه تجهیزات

آزمون عملی مرحله دوم مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو، چهارشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۰، در تهران برگزار می‌شود. در این آزمون برگزیدگان مرحله اول مسابقه، پس از طی دوره آموزشی چهار روزه تجهیزات، که از اول تا چهارم مرداد ماه برگزار شد، به رقابت عملی با یکدیگر می‌پردازند.

 

آزمون عملی مسابقه تجهیزات از صبح روز چهارشنبه پنج مرداد ماه در محل آزمایشگاه STM پژوهشگاه صنعت نفت آغاز خواهد شد و شرکت کنندگان در گروه‌های جداگانه‌ای در زمان مقرر به رقابت می‌پردازند. آزمون عملی تا غروب روز چهارشنبه ادامه پیدا خواهد کرد.

 

نحوه محاسبه امتیازات شرکت کنندگان در مرحله دوم مسابقه تجهیزات که پیشتر اعلام شده بود به شرح زیر است :

نتیجه آزمون مرحله اول: ۵۵%

حضور کمی و کیفی در دوره آموزشی مرحله دوم: ۱۰%

آزمون کتبی پایان دوره: ۱۵%

آزمون عملی: ۲۰%

 

شایان ذکر است،‌ مرحله دوم مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو، شامل آموزش عملی و تئوری تجهیزات و بازدید از آزمایشگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده در فناوری نانو، طی یک دوره آموزشی چهار روزه با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی و شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا) برگزار شد. گفتنی است آزمون این مرحله به دو صورت عملی و تئوری در روزهای چهارشنبه ۵ مرداد و پنج‌شنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۰ برگزار خواهد شد.