TVEL روسیه؛ گسترش تولید محصولات مبتنی بر فناوری نانو

شرکت سوخت Rosatom TVEL (فعال در زمنیه تامین سوخت هسته‌ای) با همکاری شرکت OJSC و روس نانو شروع به پیاده‌سازی پروژه‌هایی به منظور توسعه محصولات با فناوری پیشرفته جهت مصارف عمومی صنعتی نموده است که تولید محصولات مبتنی بر فناوری نانو را نیز در بر می‌گیرد.

TVEL <a target="_blank" href="http://statnano.com/index.php?ctrl=country&action=country_profile&id=184&lang=1">روسیه</a> تولید محصولات نانوتکنولوژی را گسترش می‌دهد

شرکت سوخت Rosatom TVEL (فعال در زمنیه تامین سوخت هسته‌ای) با همکاری شرکت OJSC و روس نانو شروع به پیاده‌سازی پروژه‌هایی به منظور توسعه محصولات با فناوری پیشرفته جهت مصارف عمومی صنعتی نموده است که تولید محصولات مبتنی بر فناوری نانو را نیز در بر می‌گیرد. پیش از این تعدادی از پروژه‌های مورد نظر این موسسات اقتصادی به تایید شرکت‌های روس نانو و OJSC جهت سرمایه‌گذاری مشترک رسیده است.

 

شرکت‌های OJSC و VNIINM (شاخه‌ای از شرکت TVEL) تشکیل شرکتی به منظور تولید سیم‌های الکتریکی نانوساختار با استحکام و رسانایی فوق‌العاده را در دست اقدام دارد که قرار است کلاس جدیدی از مواد نانوساختار به عنوان پایه این سیم‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

 

به گفته TVEL این مواد از بهره‌وری بهتری برخوردار هستند. حجم سرمایه‌گذاری پروژه فوق به ۱۰۲۰ میلیون روبل (اندکی کمتر از ۲۶ میلیون یورو) می‌رسد که از این مبلغ سهم روس نانو ۴۵۰ میلیون و سهم VNIINM 570 میلیون روبل است. مبالغ ذکر شده هزینه‌های تجاری سازی، مسائل مربوط به مالکیت فکری و تجهیزات را در بر می‌گیرد.

 

توافق نامه سرمایه‌گذاری نهایی شده و شرکت مذکور جهت اجرای قرارداد در حال شکل گیری است. انتظار می‌رود این پروژه در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ به ظرفیت نهایی خود برسد.