استفاده از نانوذرات طلا در درمان سرطان

محققان دانشگاه ساتمپتون نانومواد هوشمندی تولید کرده‌اند که می‌توانند رسیدن خون به تومورهای سرطانی را مختل کنند.

محققان دانشگاه ساتمپتون نانومواد هوشمندی تولید کرده‌اند که می‌توانند رسیدن خون به تومورهای سرطانی را مختل کنند.

این گروه از محققان به رهبری دکتر آنتونیوس کاناراس، مدرس فیزیک دانشگاه ساتمپتون نشان داده‌اند که دُز پایینی از نانوذرات طلا می‌توانند ژن‌هایی را که در فرایند رگزایی (angiogenesis)) درگیر هستند، غیرفعال کرده و یا فعال نمایند. رگزایی فرایند پیچیده‌ای است که مسئول رساندن اکسیژن و مواد غذایی به تومورها در بسیاری از انواع سرطان به‌شمار می‌رود.

دکتر کاناراس می‌گوید: «نانوذرات طلای عامل‌دار شده با پپتیدها که ما سنتز کرده‌ایم، در فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی ژن‌های درگیر در فرایند رگ‌زایی به شکلی بسیار موثر عمل می‌کنند».

این گروه تحقیقاتی یک گام جلوتر رفته و با استفاده از تابش لیزر میزان آسیب وارد شده به سلول‌های اندوتلیال را کنترل کردند. سلول‌های اندوتلیال لایه داخلی رگ‌های خونی را تشکیل داده و نقش بسیار اساسی در رگ‌زایی دارند.

این محققان همچنین دریافتند که نانوذرات طلا می‌توانند به‌عنوان ابزارهای موثری در نانوجراحی سلولی عمل کنند. دکتر کاناراس می‌گوید: «ما دریافته ایم که نانوذرات طلا می‌توانند نقشی دوگانه در دستکاری سلولی داشته باشند. ما با استفاده از تابش لیزر می‌توانیم از این نانوذرات برای تخریب سلول‌های اندوتلیال بهره برده و با بریدن رگ‌های خونی که اکسیژن و غذا را به تومورها می‌رسانند، آنها را از بین ببریم؛ از سوی دیگر با استفاده از همین ابزار قادریم غشای یک سلول را باز کرده و یک دارو را به خوبی وارد آن نماییم».

این محققان دو مقاله در این زمینه منتشر کرده و یک مقاله دیگر را نیز برای داوری ارسال کرده‌اند. همچنین در حال برنامه ریزی برای انتشار چهار مقاله دیگر تا پایان سال جاری هستند. هدف نهایی آنها تولید یک جعبه ابزار کامل مبتنی بر فناوری نانو برای دستکاری رگ‌زایی است.

جزئیات این کار در دو مقاله مجزا در مجلات Nanoletters و Small منتشر شده است.