حضور پارک‌ها و مراکز رشد در چهارمین جشنواره فناوری نانو

در بخش پارک‌های علم و فناوری چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو، ۱۱ پارک و مرکز رشد شرکت کردند. همچنین شرکت‌های مستقر در این پارک‌ها و مراکز رشد نیز در این دوره از نمایشگاه حضور دارند و دستاوردهای خود را ارائه کرده‌اند.

غرفه‌های چهارمین جشنواره نانو ارزیابی می‌شوند

در بخش پارک‌های علم و فناوری چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو، ۱۱ پارک و مرکزرشد حضور دارند. پارک علم و فناوری دانشگاه‌های امام خمینی قزوین، استان همدان، استان سمنان، دانشگاه تهران، مرکز رشد دانشگاه زنجان، مرکز رشد دانشگاه الزهرا، مرکز رشد و فناوری پلیمر، مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف، مرکز رشد دانشگاه گیلان و مرکز رشد و پارک علم و فناوری یزد، پارک‌ها و مراکز رشد حاضر در چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو را تشکیل می‌دهند.

 

همچنین شرکت‌های مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد فوق نیز در این دوره از نمایشگاه حضور دارند و دستاوردهای خود را ارائه کرده‌اند. از جمله این شرکت‌ها می توان به چهار شرکت پارسا پلیمر شریف، پوشش‌های نانو ساختار، پژوهشگران نانو فناوری و توسعه فناوری ما فوق صوت از مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف، سه شرکت توسعه فناوری کاوشگران آرین مبین، نانوفن آور ویرا و گالنتیک بیوکاتالیست پژوهان از مرکز رشد دانشگاه الزهرا، سه شرکت نانوپودر پویا، نانوپودر و نانو شرق ابرارتوس از پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، شرکت نانو دانش کاسپین از پارک علم و فناوری دانشگاه قزوین و ۹ شرکت کیمیا پژوه آفاق کویر، نانوپویان منسوج زاگرس، لوتوس نانوفام، کیمیاپژوه یزد، نانو فرآیند کاسپین طب، نانوپارامین، سیمین کشت کویر، پرتوپلاست و نانوکیمیای یزد از مرکز رشد و پارک علم و فناوری یزد اشاره کرد.

 

شایان ذکر است چهارمین نمایشگاه فناوری نانو از ۱۳ تا ۱۷ مهرماه ۱۳۹۰ از سوی ستاد توسعه فناوری نانو در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌شود.