تاثیر اکسید گرافن در رشد سلول‌ها

اکسید گرافن خواص میکروکشی ندارد اما در عوض سلول‌های باکتری پستانداران در سطح این ماده سریع‌تر رشد می‌کنند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که این ماده برای برخی میکروارگانیسم‌ها سمی بوده در حالی که برای انسان بی‌خطر است. بنابراین احتمالا بتوان از این ماده در دستگاه‌های پزشکی و زیست فناوری استفاده کرد تا با آن سلول‌های انسان را برای مهندسی بافت رشد داد.

اکسید گرافن خواص میکروکشی ندارد اما در عوض سلول‌های باکتری پستانداران در
سطح این ماده سریع‌تر رشد می‌کنند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که این ماده
برای برخی میکروارگانیسم‌ها سمی بوده در حالی که برای انسان بی‌خطر است.
بنابراین احتمالا بتوان از این ماده در دستگاه‌های پزشکی و زیست فناوری
استفاده کرد تا با آن سلول‌های انسان را برای مهندسی بافت رشد داد.
یک گروه تحقیقاتی به رهبری کریستوفر بانکر از آزمایشگاه نیروی هوایی اوهایو
روی فیلم‌های اکسید گرافن کار می‌کنند تا ببینند آیا این مواد خواص میکرو‌کشی
دارد یا خیر. آنها همچنین به بررسی تاثیر این مواد روی سلول‌های پستانداران
پرداخته‌اند. نتایج کار آنها نشان می‌دهد که اکسید گرافن مانع رشد میکروب‌ها
نمی‌شود بلکه موجب تکثیر سلول‌های انسان و باکتری می‌گردد. دلیل این امر
اتصال سلول‌ها به سطح اکسید گرافن است. اسکار رویز می‌گوید این یک پدیده
تازه است که رویت شده است. اگر مواد غذایی لازم در محیط کشت قرار داده شود،
سلول‌ها بسیار سریع‌تر رشد کرده و دانسیته آنها نسبت به محیط‌های کشت فاقد
اکسید گرافن بیشتر می‌شود. در مورد باکتری‌ها، یک فیلم زیستی متراکم تشکیل
می‌شود.

این تیم تحقیقاتی برای این کار از زیست‌آرایه‌های مختلف استفاده کردند که در آنها
سطوح با غلظت‌های مختلفی از اکسید گرافن پوشش داده شده بود. در برخی آرایه‌ها نیز
از خود اکسید گرافن استفاده شده بود. تعداد باکتری‌ها با استفاده از PCR کمی مورد
ارزیابی قرار گرفت. رویز می‌گوید با این راهبرد ما می‌توانیم با دقت بالا مقدار دی‌ان‌ای
باکتری‌ها را در غلظت‌های مختلف اندازه‌گیری کنیم. سپس با استفاده از میکروسکوپ SEM
فیلم‌های زیستی را مطالعه کردیم. ماده‌ای که بتواند سرعت و کارایی رشد سلول‌ها را
افزایش دهد کاربردهای زیادی خواهد داشت. برای مثال از اکسید گرافن می‌توان در مواد
و سطوح جهت رشد سلول‌های انسانی استفاده کرد، همچنین می‌توان در رشد ساختارهایی جهت
ترمیم زخم‌ها از آنها استفاده نمود. از دیگر کاربردهای ممکن اکسید گرافن می‌توان به
استفاده از آنها در تولید زیست حسگرها اشاره کرد. زیست‌حسگرها می‌توانند موجب
افزایش تولید داروها شده و یا درتولید سوخت‌های جایگزین موثر باشند.
این گروه سعی دارد تا ویژگی‌های واقعی اکسید گرافن را تشریح کند تا از آنها در حوزه‌های
مختلف استفاده شود. محققان این پروژه که از دانشگاه دایتون در اوهایو و دانشگاه
کلیمسون در کارولینای جنوبی هستند، نتایج کار خود را در نشریه ACS Nano به چاپ
رساندند.