نوعی اکالیپتوس با خاصیت خودتمیز شوندگی

پژوهشگران دانشگاه مورداک دریافتند که نوعی گیاه اکالیپتوس که در جنوب شرق استرالیا می روید دارای خواص خودتمیز شوندگی بوده و آب را از خود دور می‌کند. این ویژگی می‌تواند در فناوری نانو مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهشگران دانشگاه مورداک دریافتند که نوعی گیاه اکالیپتوس که در جنوب شرق
استرالیا می‌روید دارای خواص خودتمیز شوندگی بوده و آب را از خود دور می‌کند.
این ویژگی می‌تواند در فناوری نانو مورد استفاده قرار گیرد.

موتلکاه که به رز شرق نیز مشهور است دارای برگ‌های نقره‌ای شکل است. این
برگ‌ها از خود واکسی را ایجاد می‌کنند که منجر به تشکیل ساختارهای ستونی و
پرفراز و نشیب در سطح این گیاه می‌گردد. این ساختار موجب می‌شود تا آب به‌صورت
قطره در آمده و روی سطح برگ‌ها می‌غلطد. با این کار قطره آب در سر راه خود
هر گونه آلودگی را شسته و سطح را تمیز می‌کند.

این خاصیت موسوم به آبگریزی بسیار شدید است که به آن خاصیت خود تمیز شوندگی
نیز گفته می‌شود. مشابه این رفتار در گیاه نیلوفر آبی نیز دیده می‌شود.
تاکنون از این ویژگی گیاه نیلوفر آبی برای ایجاد فناوری‌های مختلفی از جمله
سطوح خود تمیز شوند و سطوح ضدباکتری استفاده شده است. جرالد ادی جای پوینرن
و همکارانش در گروه تحقیقاتی فناوری نانو مورداک، دریافتند که کشف آنها
دارای پتانسیل‌های کاربردی مختلف است، برای مثال می‌توان از این یافته در
آزمایشگاه روی تراشه و پوشش‌دهی بدنه کشتی‌ها استفاده کرد.

پوینرن می‌گوید ما متوجه این گیاه جالب در محوطه دانشگاه شدیم که از خود خواص غیر
معمولی بروز می‌داد. من با دیدن این گیاه به فکر افتادم که آیا این خواص ابرآبگریزی
است که در این گیاه بروز کرده یا خیر. از اینجا بود که تحقیقات ما آغاز شد. یکی از
تحقیقاتی که ما انجام دادیم این بود که سطح برگ این گیاه را با کربن موجود در
پرینتر آلوده کردیم و سپس مشاهده کردیم که این سطح مجددا تمیز شد. دلیل این تمیز
شدن وجود واکسی در سطح این گیاه است که موجب بروز خاصیت ترشدگی در آن می‌شود با این
ویژگی سطح گیاه از خود خواص خودتمیزشوندگی بروز می‌دهد. این پدیده برای زنده مانده
گیاه بسیار مهم است زیرا با این راهبرد گیاه از قطرات آب هم برای تمیز کردن استفاده
کرده و هم قطره آب به ریشه گیاه رسیده تا از آن برای تامین آب مورد نیاز خود
استفاده کند.

از سوی دیگر، از آنجایی که بیشتر گیاهانی که دارای خواص ابرآبگریزی هستند گیاهان
آبزی هستند، اما اکالیپتوس در صحرا می‌روید، این موضوع بسیار عجیب است. محققان این
واکس را در آزمایشگاه با استفاده از خودآرایی شبیه سازی کردند.