پرچم‌ گذاری تومورهای مغزی با نانومیله‌های طلا

عبارت – اینکه جراحی مغز نیست – جمله ای است که اغلب برای نشان دادن مشکل نبودن یک کار بزبان آورده می‌شود، اما هنگامی که کار مورد نظر واقعا به برداشتن تومور مغزی مربوط باشد، حتی کوچک‌ترین اشباه ممکن است عواقب جدی داشته باشد. اکنون پژوهشگرانی به رهبری آدام واکس از دانشگاه دوک برای کمک به جراحان در چنین وضعیت‌های پراسترسی روشی برای بکارگیری خواص نوری منحصر به فرد نانوذرات طلا در تشخیص دقیق یک تومور مغزی از بافت سالم و زنده‌ی اطراف آن، ارائه کرده‌اند.

عبارت “اینکه جراحی مغز نیست” جمله ای است که اغلب برای نشان دادن مشکل
نبودن یک کار بزبان آورده می‌شود، اما هنگامی که کار مورد نظر واقعا به
برداشتن تومور مغزی مربوط باشد، حتی کوچک‌ترین اشباه ممکن است عواقب جدی
داشته باشد. اکنون پژوهشگرانی به رهبری آدام واکس از دانشگاه دوک برای کمک
به جراحان در چنین وضعیت‌های پراسترسی روشی برای بکارگیری خواص نوری منحصر
به فرد نانوذرات طلا در تشخیص دقیق یک تومور مغزی از بافت سالم و زنده‌ی
اطراف آن، ارائه کرده‌اند.

 

 تکینک‌های موجود برای شناسایی تومور مغزی متفاوت هستند، ولی همگی دارای محدودیت‌هایی
می‌باشند؛ مانند ناتوانی برای انجام تصویربرداری زمان واقعی بدون نیاز به تجهیزات
گران و بزرگ و یا سمیت و طول عمر محدود عامل‌های برچسب‌گذار مشخص. نانوذرات طلا
ممکن است، روش بهتری برای پرچم‌گذاری بافت‌های توموری باشند، زیرا غیرسمی بوده و
ساخت آنها نسبتا ارزان است.

پژوهشگران دوک نانوذرات طلای میله‌ای شکل خود را با نسبت‌های طول – به – پهنای
مختلف تولید کردند. این ذرات کوچک و بزرگ دارای خواص نوری مختلفی هستند و بنابراین
گروه مذکور توانست با کنترل رشد آنها، نانوذرات را بگونه‌ای “تنظیم” کند که بتوانند
فرکانس خاصی از نور را پراکنده کنند. سپس این پژوهشگران نانوذرات تنظیم شده را به
پادتن‌هایی که به پروتئین‌های گیرنده فاکتور رشد که در غلظت‌های بالای غیرمعمول روی
جداره بیرونی سلول‌های سرطانی یافت می‌شوند، اتصال دادند. هنگامی که پادتن‌ها به
سلول‌های سرطانی قفل می‌شوند، نانوذرات طلا پاسخ آنها را علامت‌گذاری می‌کنند.

این گروه روش مذکور را با شست و شویی قطعاتی از مغز موش تومورداری در یک محلول
نانوذرات طلا که شامل پادتن‌ها بود، تست کردند. تاباندن فرکانس تنظیم شده نور به
نمونه باعث روشن شدن محل اختفای تومورها شد.

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را تحت عنوان “تولید کنترل‌شده‌ی
نانومیله‌های طلا و کاربردشان برای تشخیص تومور مغز” در همایش سالانه جامعه
نورشناسان با عنوان مرزها و علم نور ۲۰۱۱ ارائه کردند.