تشخیص‌ آلزایمر و پارکینسون در مراحل اولیه

دانشمندان در آمریکا زیست‌حسگری ساخته‌اند که می‌تواند بیماری آلزایمر (AD) و بیماری پارکینسون (PD) را در مراحل اولیه با اندازه‌گیری غلظت‌های پایین توده‌های پروتئینی در مایع نخاعی (CSF) آشکارسازی کند.

دانشمندان در آمریکا زیست‌حسگری ساخته‌اند که می‌تواند بیماری آلزایمر (AD)
و بیماری پارکینسون (PD) را در مراحل اولیه با اندازه‌گیری غلظت‌های پایین
توده‌های پروتئینی در مایع نخاعی (CSF) آشکارسازی کند.
بیماری‌های عصب – تخریبی از جهت تشخیص در مراحل اولیه چالش‌انگیز هستند،
زیرا علائم یکسانی دارند. با اینحال در سطح سلولی، توده پروتئین‌های بتا –
آمیلوئید و آلفا -سینوکلئین به‌ترتیب به بیماری‌های آلزایمر و پارکینسون
ارتباط داده شده‌اند و به‌همین خاطر بعنوان زیست‌نشانگرهای خوبی برای هر
کدام از این بیمارها پیشنهاد گردیده‌اند. شالینی پراساد از دانشگاه تگزاس
در دالاس، که رهبر این پژوهش است، می‌گوید: “تشخیص پیش از علائم یک مشکل
است. تست‌های تشخیصی رایج دارای سطح حساسیت و گزینش‌پذیری کافی جهت
آشکارسازی پیوند پروتئینی نیستند. هدف ما این است که ببینیم آیا می‌توانیم
هردوی این موارد را در غلظت‌های بسیار پایین انجام دهیم.”
 

زیست‌حسگر این پژهشگران از یک برد مدار چاپی که با یک غشاء آلومینایی نانومتخلخل
پوشیده شده است، ساخته می‌شود. این گروه نانواجسامی (قطعه‌های پادتنی که مختص توده‌های
آلفا – سینوکلئین و بتا – آمیلوئید هستند) به داخل نانوحفره‌های غشاء متصل کردند.
هنگامی که آنها مایع نخاعی را به این حسگر اضافه کردند، توده‌ها به پادتن‌های مختص
خودشان پیوند خورده و باعث ایجاد تغییری در ظرفیت خازنی شدند که با غلظت توده‌ها
متناسب بود.
این گروه با استفاده از حسگر مذکور توانست سطوح توده‌ها را در نمونه‌های مایع نخاعی
گرفته شده از افرادی با آلزایمر و پارکینسون تایید شده – کالبدشکافی اندازه‌گیری
کند و با نمونه‌های کنترلی که هیچ بیماری عصب – تخریبی نداشتند، مقایسه کند. آنها
یافتند که این حسگر می‌تواند براساس توده‌های پروتئینی حاضر بین نمونه‌ها تمایز
قائل شود و قابلیت خودش را در تشخیص اولیه این بیماری‌ها نشان دهد.
ست لاو، که یک متخصص از دانشگاه بریستول انگلیس است، می‌گوید: “بنظر می‌رسد که این
رهیافت فناوری برای تشخیص بیماری آلزایمر و پارکینسون بسیار امیدبخش است.”
گروه پراساد در حال حاضر مشغول کار روی آرایه آشکارسازی چندگانه است که وضوح بیشتری
در تمایز بین اشکال مختلف زوال عقلی بدست می‌دهد و امیدوارند که فناوری‌شان را در
مطالعات پیش‌بالینی مورد استفاده قرار دهند.
این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی Integr. Biol. منتشر
کرده‌اند.