همکاری شرکت‌های ‏IBM‏ و نانومالزیا در زمینه طراحی فناوری‌نانو ‏

شرکت نانومالزیا و شعبه شرکت ‏IBM‏ در کشور مالزی، توافق‌نامه‌ای را به امضا رساندند که ‏براساس آن در زمینه طراحی و توسعه فناوری‌نانو با یکدیگر همکاری تحقیقاتی خواهند داشت. ‏

‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ شرکت نانومالزیا (‏NanoMalaysia‏) و شعبه شرکت ‏IBM‏ در کشور مالزی، توافق‌نامه‌ای را ‏به امضا رساندند که بر اساس آن و برای یک دوره دو ساله، در زمینه طراحی و توسعه فناوری‌نانو با ‏یکدیگر همکاری تحقیقاتی خواهند داشت. ‏

 

به گفته دکتر زواوی اسماعیل، مدیر شرکت نانومالزیا، این همکاری راهبردی منجر به توسعه ‏فناوری و تخصص جهانی شرکت ‏IBM‏ در شرکت نانومالزیا شده و مکمل اکوسیستم فناوری‌نانو ‏در کشور مالزی خواهد بود.‏ زواوی اسماعیل افزود: «این همکاری مشترک در بلندمدت منجر به توسعه حقوق مالکیت ‏معنوی و صنعت فناوری‌نانو در کشور مالزی شده و به توسعه اقتصاد دانش‌محور و سهم یک ‏درصدی فناوری‌نانو در درآمد ناخالص ملی این کشور تا سال ۲۰۲۰ کمک خواهد کرد».‏

 

این توافق‌نامه و تبادل اسناد مربوطه، در اجلاس توسعه پایدار مالزی در سال ۲۰۱۲ صورت ‏گرفت. شرکت نانومالزیا، از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت علم، فناوری و نوآوری کشور مالزی ‏است. ‏

 

همچنین دو شرکت مذکور با هماهنگی کمیته مشاوره علمی و نوآوری جهانی (‏GSIAC‏) در ‏زمینه‌هایی نظیر ذخیره انرژی، الکترونیک، بهداشت و سلامت، و علوم رایانه نیز همکاری خواهند ‏کرد. برنامه ‏GSIAC‏ به طور مشترک توسط گروه فناوری‌های نوین صنعت – دولت مالزی ‏‏(‏MIGHT‏) و آکادمی علوم نیویورک مدیریت می‌شود.‏ همکاری جدید فرصتی را فراهم خواهد کرد تا تحقیقات علمی در کشور مالزی ارتقا یافته و با ‏ارائه نوآوری‌های جدید، باعث ارتقای نقش مالزی در دنیا خواهد شد.‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎