NanoTherm® Therapy راهبردی برای مبارزه با سرطان

یک شرکت آلمانی پتنتی مربوط به رهاسازی دارو با استفاده از میدان مغناطیسی را ثبت کرده است. با این روش تومورهای سرطانی هم در اثر داروی رها شده و هم در اثر گرمای ایجاد شده توسط نانوذرات از بین می‌روند.

MagForce AG یک شرکت آلمانی پیشرو در تولید ادوات پزشکی است. این شرکت اخیرا اعلام کرده که موفق به ثبت پتنتی برای فناوری خود موسوم به NanoTherm® در اداره ثبت پتنت اروپا شده است. این پتنت که با شماره EP 1871423 B1 به ثبت رسیده در واقع نوعی نانوذره است که برای رهاسازی دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نانوذرات با داروی ضد سرطان آمیخته شده و وارد بدن می‌شوند و بعد از رسیدن به محل تومور، این نانوذرات با استفاده از اعمال میدان مغناطیسی گرم شده و به صورت انتخابی دارو را رها می‌کنند. در واقع رهاسازی کاملا وابسته به تغییر دما است که با میدان مغناطیسی این گرما تامین شده و به صورت منطقه‌ای دارو وارد تومور می‌شود. علاوه بر اثرات دارویی شیمی درمانی، خود گرما نیز می‌تواند برای از بین بردن تومور استفاده شود.
هدا تاوفیک از مدیران این شرکت می‌گوید این روش جدیدی که ما ارائه کردیم می‌تواند به صورت کنترل شده دارو را در یک منطقه محدود رهاسازی کند. جزئیات این کار در پتنت اخیر ما درج شده است. ما انتظار داریم با استفاده از این روش اثرات جانبی داروهای شیمی‌درمانی به حداقل برسد. ترکیب نانوذرات و داروهای شیمی‌درمانی می‌تواند اثربخشی را در فرآیند درمان افزایش دهد، همچنین با این روش نیاز به نانوذرات کمتری برای از بین بردن تومور نیاز است. ما خوشحال هستیم که موفق به ثبت این پتنت شدیم، با این کار ما از حفظ مالکیت معنوی کار خود مطمئن خواهیم بود و هم چنین موقعیت رقابت‌پذیری خود را تقویت کرده‌ایم.
NanoTherm® Therapy چیست؟
این روش نوعی راهبرد جدید برای درمان منطقه‌ای تومورهای جامد است. اساس این روش در وارد کردن مستقیم نانوذرات ابرپارامغناطیس به درون تومور بوده که بعد از وارد کردن نانوذرات فرآیند گرم کردن نانوذرات با استفاده از میدان مغناطیسی انجام می‌شود. نانوذرات مورد استفاده در این راهبرد بسیار کوچک بوده و ابعادی در حدود ۱۵ نانومتر دارند. این نانوذرات دارای هسته‌ای از جنس آهن بوده و پوششی از جنس آمینوسیلان آن را محاط کرده است. این نانوذرات زمانی فعال می‌شوند که میدان مغناطیسی روی آنها اعمال شود با این کار قطبیت‌ نانوذرات ۱۰۰ هزار بار در ثانیه تغییر کرده و گرم می‌شوند. با گرم شدن نانوذرات، دارو رهاسازی می‌شود و تومور در اثر اعمال دارو و همچنین گرمای بوجود آمده از بین می‌رود.