اثربخشی بیشتر نانومیله‌ها نسبت به نانوذرات در هدف‌گیری سلول‌ها

نتایج پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که نانوذرات میله‌ای شکل اثربخشی بیشتری نسبت به ذرات کروی در هدف‌گیری سلول‌ها دارند. نتایج این یافته می‌تواند برای تولید داروهای ضد سرطان مفید باشد.

در فرآیند درمان بیماری‌هایی نظیر سرطان، دارو بعد از وارد شدن به بدن تمام بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد که این امر در نهایت موجب آسیب‌دیدن تمام اندام‌های بدن می‌شود. بنابراین باید راهی برای هدف قرار دادن مستقیم بیماری با دارو پیدا کرد.
پژوهش‌های اخیرا محققان دانشگاه کالیفرنیا و موسسه پزشکی سنفورد بورنهام نشان می‌دهد که شکل نانوذرات می‌تواند روی افزایش هدف‌گیری دارو تاثیرگذار باشد. نتایج این پژوهش در Proceedings of the National Academy of Sciences به چاپ رسیده است. محققان در این مقاله نشان دادند که نانوذرات میله‌ای شکل، نانومیله‌ها، می‌توانند چسبندگی بیشتری روی سطح سلول‌های درون رگ‌های خونی داشته باشند.
میتراگوتری از محققان این پروژه می‌گوید شکل نانوذرات می‌تواند رو سلول‌ها تاثیرگذار باشد، اخیرا تحقیقات حاکی از آن بوده که برخی بافت‌ها را می‌توان با تغییرشکل نانوذرات هدف قرار داد. بنابراین یک تغییر شکل ساده در نانوذرات می‌تواند توان هدف‌گیری نانوذرات را افزایش دهد.
نتایج نشان می‌دهد که ذرات کشیده نسبت به ذرات کروی اثربخش‌تر هستند دلیل این امر می‌توان به سطح تماس نانوذرات مربوط باشد به طوری که ذرات کروی سطح کمتری برای برهمکنش دارند در حالی که ذرات میله‌ای سطح بیشتری برای تماس با سلول هدف دارند. از سوی دیگر ذرات میله‌ای مساحت سطحی بالاتری دارند بنابراین تعداد آنتی‌بادی بیشتری می‌توان روی آن قرار داد در نتیجه برهمکنش آن با گیرنده‌های روی سلول بیشتر خواهد شد. در مجموع استفاده از نانومیله‌ها کارایی رهایش دارویی را افزایش می‌دهد.
این گروه تحقیقاتی اثر نانومیله‌ها را روی یک شبکه سنتری مورد آزمایش قرار دادند. این شبکه دارای ساختاری شبیه رگ‌های خونی است. پیش از این نانوذرات روی بدن جانواران تست شده و همچنین با مدل‌سازی نیز عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج کار محققان نشان می‌دهد که نانومیله‌ها می‌توانند بافت‌های ریه موش را هدف قرار دهند نرخ این هدف‌گیری دو برابر بیشتر از نانوذرات کروی است. همچنین محققان دریافتند که این نانومیله‌ها قادراند تا سلول‌های بیرونی مغز را هدف‌گیری کنند، کاری که تا کنون یک چالش بزرگ محسوب می‌شده است. محققان این پروژه یک زنجیره پپتیدی کوچک تولید کرده‌اند که می‌تواند به سلول‌های هدف بچسبد.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ذرات با شکل میله‌ای بسیار اثربخش‌تر از ذرات کروی هستند. این نتایج برای درمان سرطان به روش رهاسازی هدفمند دارویی بسیار مفید است.