دارورسانی مستقیم و دقیق به ناحیه سلول سرطانی

محققان آلمانی روشی برای تولید نانوذرات ایجاد کرده‌اند که می‌تواند با تطبیق‌پذیری بالا برای دارورسانی به سلول‌های سرطانی گوناگون مورد استفاده قرار گیرد. این روش جدید امکان ساخت نانوذرات را با طراحی‌های ویژه برای کاربردی بخصوص فراهم می‌آورد.

محققان آلمانی روشی برای تولید نانوذرات ایجاد کرده‌اند که می‌تواند با تطبیق‌پذیری بالا برای دارورسانی به سلول‌های سرطانی گوناگون مورد استفاده قرار گیرند. این روش جدید امکان ساخت نانوذرات را با طراحی‌های ویژه برای کاربردی بخصوص فراهم می‌آورد.

این ذرات می‌توانند به راحتی با عوامل شیمیایی گوناگون بارگذاری شده و با برچسب‌گذاری برای یک گونه خاص سلول مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین این ذرات به سلول‌های سرطانی مشخصی چسبیده و دارو را آزاد می‌کنند. بدین صورت داروی ضدسرطان مستقیما و به‌طور خاص به سلول سرطانی خواهد رسید.
 
نانوذرات هوشمند برای دارورسانی هدف‌گذاری شده می‌بایست معیارهای مشخصی را دارا باشند. آنها باید ظرفیت بالایی برای حمل دارو داشته، پوششی انطباق‌پذیر با غشاهای بیولوژیکی داشته باشند و بتوانند لیگاندهایی که به دریافت‌کننده‌های خاص در سلول سرطانی متصل می‌شوند را ارائه دهند. به محض ورود ذرات به سلول می‌بایست با سیگنالی مخصوص تحریک‌شده تا دارو را آزاد کنند. طراحی ماده‌ای با چنین مشخصات بسیار دشوار است اما این محققان با ارائه سیستم جدید توانستند سکویی منطبق با دارو‌ها و سلول‌های سرطانی گوناگون را ایجاد کنند.

filereader.php?p1=main_d88a8c1894e1a1fb0

این سیستم براساس نانوذرات مزوحفره سیلیکا است که بی‌خطرو زیست‌تجزیه‌پذیر بوده و حفرات آن فضای قابل‌توجهی برای ذخیره‌سازی دارو فراهم می‌آورند. یک سلول حساس به نور متصل به سطح ذره بوده و بار دارویی درون حفرات ذخیره می‌شوند. هر ذره با یک لایه چربی مشابه با غشا پلاسمایی یک سلول خاص پوشیده شده است. لیگاندی که توسط گیرنده‌های سلول سرطانی شناسایی می‌شوند، درون این لایه تزریق می‌شود. در این تحقیق جدید محققان مذکور لیگاندهای بخصوصی را برای سلول‌های سرطانی کبد و گردن رحم مورد آزمایش قرار دادند. فعال‌سازی سلول‌های حساس به نور با نور قرمز منجر به باز شدن لایه چربی و آزاد شدن دارو می‌شود.
 
پاسخ‌گویی سلول‌های حساس به نور، به نور قرمز به غیر از نور آبی که در آزمایشات پیشین مورد استفاده قرار گرفته بود نیز پیشرفت مهمی بشمار می‌رود. نور قرمز سمیت کمتری برای سلول‌ها و نفوذ عمیق‌تری درون بافت خواهد داشت. نکته حیاتی دیگر این است که بخش حساس به نور مستقیما به حامل دارو متصل است که باعث می‌شود اثر آن به‌طور محلی و بلافاصله در مجاورت نانوذره ایجاد گردد و اثر مخربی روی ناحیه وسیعی از سلول‌های داخلی نداشته باشد.

این محققان نتایج خود را در مجله‌ی Nano Letters منتشر کرده‌اند.