روش جدید برای بررسی تخریب DNA در دانشگاه صنعتی اصفهان

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان با استفاده از یک تکنیک جدید به بررسی گونه‌های رادیکالی درگیر در فرایندهای ‏شیمیایی و زیستی، تأثیر فلزات بر روی تولید رادیکال و تخریب ‏DNA‏ و مکانیزم تولید رادیکال پرداختند. ‏

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان با استفاده از یک تکنیک جدید به بررسی گونه‌های رادیکالی درگیر در فرایندهای ‏شیمیایی و زیستی، تأثیر فلزات بر روی تولید رادیکال و تخریب ‏DNA‏ و مکانیزم تولید رادیکال پرداختند. تکنیکی که امروزه ‏برای این منظور استفاده می‌شود الکتروفورز است که از تجهیزات و مواد گران قیمتی برای این کار استفاده می‌شود.‏

رادیکال‌های آزاد با حمله به ‏DNA‏ باعث تخریب و تکه تکه شدن آن می‌شوند. یون سولفیت یکی از گونه‌های تخریب‌کننده ‏DNA، غشاهای سلول و پروتئین‌ها است که در غلظت‌های کم با ایجاد رادیکال‌های آزاد باعث تخریب می‌شود. تولید این ‏رادیکال‌ها از اکسایش سولفیت در بدن نتیجه می‌شود که این اکسایش می‌تواند به‌وسیله آنزیم‌ها یا فلزات واسطه و کمپلکس‌های ‏آن‌ها کاتالیز شود. در این پروژه با استفاده از اثر تخریبی سولفیت بر روی ‏DNA‏ و اصلاح کردن سطح الکترود گرافیت مدادی با ‏DNA‏ و بهره‌گیری از تکنیک‌های ولتامتری و طیف‌نگاری امپدانس الکتروشیمیایی، به بررسی مکانیزم تولید رادیکال‌های درگیر ‏در اکسایش سولفیت، اثر کاتالیزوری فلزات واسطه مختلف بر روی آن و نوع رادیکال‌های آزاد درگیر در این فرایند پرداخته شد.‏

دکتر علی اصغر انصافی، استاد تمام دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، در رابطه با تحقیقات انجام شده گفت: «با ‏توجه به این‌که مکانیزم عمل بسیاری از داروها، واکنش‌های شیمیایی و زیستی و مواد مخدر به‌صورت رادیکالی است هدف از این ‏کار توسعه روشی جدید بود که به طور مستقیم و با حداقل خطا و هزینه‌های متحمل شده بتواند گونه‌های رادیکالی درگیر در ‏یک فرایند، تأثیر آن‌ها بر روی ‏DNA، غشاهای سلول و پروتئین‌ها و مکانیزم تولید رادیکال را بررسی کند. اگرچه این اهداف تا ‏حدودی با استفاده از دستگاه الکتروفورز شدنی است اما الکتروفورز فاقد توانایی نظارت مستقیم بوده و از تجهیزات زیاد، ‏هزینه‌های عملیاتی بالا، آموزش‌های طولانی و عدم یک آشکارساز حساس عمومی رنج می‌برد. اکسایش سولفیت در بدن یکی از ‏واکنش‌هایی است که همراه با تولید رادیکال است و ما با انتخاب این واکنش به عنوان یک مدل از واکنش‌های رادیکالی و ساخت ‏بیوحسگر ‏DNA‏ که با تخریب ‏DNA‏ موجود بر روی سطح آن پاسخ ولتامتری و امپدیمتری آن تغییر می‌کند به بررسی گونه‌های ‏رادیکالی درگیر در این فرایند، تأثیر فلزات بر روی کاتالیز کردن تولید رادیکال و تخریب ‏DNA، غشاهای سلول و پروتئین‌ها و ‏مکانیزم تولید رادیکال پرداختیم. دانستن شکل‌گیری رادیکال‌های آزاد از اکسایش سولفیت که در حضور فلزات واسطه افزایش ‏می‌یابد برای فهم پاسخ‌های آلرژیک و درمانی بعد از استنشاق گوگرد دی اکسید بسیار مهم خواهد‌بود.»‏

در این تحقیقات، این پژوهشگران از یک حلال مناسب برای پخش کردن نانولوله‌‍‌های کربنی استفاده کردند. این حلال ‏توانایی تثبیت ‏DNA‏ بر روی فیلم نانولوله‌ها را داراست. سپس با تثبیت نانولوله‌‍‌های کربنی بر روی الکترود گرافیت و همچنین ‏تثبیت ‏DNA‏ بر روی فیلم تشکیل شده از نانولوله‌‍‌های کربنی، پارامتر‌های تأثیر گذار بر روی کارایی بیوحسگر با استفاده از ‏تکنیک‌های ولتامتری و امپدانس الکتروشیمیایی بهینه شدند. و در نهایت به بررسی کارایی حسگر در تشخیص رادیکال‌های ‏درگیر در فرایند اکسایش سولفیت و بررسی تأثیر فلزات واسطه در قدرت تخریبی گونه‌های مخرب ‏DNA، غشاهای سلول و ‏پروتئین‌ها پرداختند.‏

انصافی با اشاره به نتایج این کار نیز گفت: «ما در این کار با استفاده از نانولوله‌های کربنی و الکترود گرافیت، بیوحسگر ‏الکتروشیمیایی بر اساس ‏DNA‏ طراحی کردیم که با استفاده از آن توانستیم به تأثیر سولفیت در تخریب ‏DNA، جزئیات ‏مکانیزمی عمل تخریبی آن و پارامتر‌های موثر بر آن بپردازیم. با وجود قرار‌گیری بیوحسگر در محلول سولفیت هیچ تغییر ‏محسوسی در پاسخ ولتامتری و ایمپدیمتری آن حاصل نشد. این نتیجه نشان می‌دهد که سولفیت به‌تنهایی عامل مخرب ‏DNA‏ ‏نیست. ولی سولفیت در حضور فلزاتی مانند کبالت، مس، کروم، آهن و منگنز باعث کاهش سیگنال بیوحسگر گردید. تأثیر ‏رباینده‌های رادیکال‌ها مانند سوپراکساید دیسموتاز و الکل‌های مختلف نشان داد که مکانیزم تولید رادیکال و نوع رادیکال‌های درگیر ‏بسته به نوع فلز متفاوت خواهد بود به‌طوری‌که سولفیت در حضور منگنز رادیکال‌های اکسیژن دار تولید می‌کند در حالی که برای ‏فلزات دیگر رادیکال‌های غیر اکسیژن‌دار ایجاد می‌شود. در نهایت مکانیزمی را برای ایجاد رادیکال به‌وسیله سولفیت در حضور ‏فلزات واسطه ارائه نمودیم.»‏

در این کار از نانولوله‌های کربنی برای تثبیت بهتر و بیشتر ‏DNA‏ و افزایش حساسیت بیوسنسور طراحی شده استفاده شده ‏است. نانوذرات و به طور ویژه نانولوله‌های کربنی، به دلیل سطح مؤثر زیاد و انرژی آزاد سطحی بالا، می‌توانند بیومولکول‌هایی ‏مانند ‏DNA‏ را به شدت جذب کنند و نقش مهمی در تثبیت آن‌ها و ساخت بیوحسگرها ایفا نمایند. جذب این مواد بر روی سطح ‏مواد توده‌ای، منجر به تغییر ماهیت و از بین رفتن فعالیت بیوشیمیایی آن‌ها می‌گردد، در صورتی‌که بر روی نانوذرات سازگاری ‏مناسبی وجود دارد.‏

با توجه به مشکلات تکنیک الکتروفورز در بررسی تأثیر رادیکال‌ها و واکنش‌های تولید رادیکال بر تخریب ‏DNA، غشاهای ‏سلولی و پروتئین‌ها، روش ارائه شده می‌تواند جایگزین مناسبی برای این تکنیک به حساب آید. الکتروفورز فاقد توانایی نظارت ‏مستقیم بوده و از تجهیزات زیاد، هزینه‌های عملیاتی بالا، آموزش‌های طولانی و عدم وجود یک آشکارساز حساس عمومی رنج می‌برد.‏

انصافی در مورد آینده این پژوهش گفت: «در این کار از سولفیت به عنوان یک گونه مدل که در طی اکسایش خود تولید ‏رادیکال می‌کند استفاده شده است. در ادامه سعی داریم گونه‌های دارویی مانند داروهای ضد سرطان که مکانیزم عملشان رادیکالی ‏است را مورد بررسی قرار دهیم. با استفاده از تغییرات کوچکی در ساخت این بیوحسگر در آینده می‌توان به بررسی ساز و کار ‏درمانی انواع داروهایی پرداخت که با راه انداختن زنجیره رادیکالی مانع از تقسیم سلول‌های سرطانی می‌شوند.»‏

نتایج این کار تحقیقاتی که به دست دکتر علی اصغر انصافی دانش آموخته دکتری تخصصی شیمی تجزیه عضو هیئت ‏علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و آقای اسماعیل حیدری بفرویی دانشجوی دکترای شیمی تجزیه دانشگاه صنعتی اصفهان صورت ‏گرفته است، در مجله ‏analytical chemistry‏ (جلد ۸۵، شماره ۲، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲، صفحات ۹۹۱ الی ۹۹۷) منتشر شده است. ‏