NanoFloc، پروژه‌ای برای زدایش نانوذرات از پساب‌ها

اتحادیه اروپا پروژه‌ای موسوم به NanoFloc را برای زدایش نانوذرات از پساب‌ها آغاز کرده است. در این پروژه قرار است که از روش تجمع ذرات با جریان الکتریکی برای تبدیل نانوذرات به میکروذرات استفاده شود.

در سال‌های اخیر تعداد محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو به شدت افزایش یافته است. محققان حوزه فناوری‌نانو موفق شده‌اند پتانسیل‌های مختلفی در بخش پزشکی، الکترونیک و پوشش برای فناوری‌نانو ایجاد کنند. این موفقیت‌ها علاوه بر فرصت، چالش‌هایی نیز در پی دارند. در واقع استفاده از نانومواد به دلیل وجود خواص منحصر به فرد، فرصت‌های جدیدی را در صنعت ایجاد می‌کند اما در عین حال مسائل ایمنی و خطرات زیست‌محیطی نیز از پیامدهای استفاده از نانومواد در محصولات است.
یکی از نگرانی‌های موجود، تاثیر نانوذرات روی سلامتی است، نانوذراتی که از راه هوا و در حین تنفس وارد بدن می‌شوند. این نانوذرات می‌توانند در محصولات مختلف نظیر رنگ‌ها وجود داشته باشند. از سوی دیگر نگرانی رهایش این نانوذرات در رودخانه‌ها و آب‌های جاری وجود دارد جایی که نانوذرات می‌توانند وارد بدن ماهی‌ها شوند.
در ژانویه ۲۰۱۳، اتحادیه اروپا پروژه‌ای موسوم به NanoFloc را راه‌اندازی کرد. این پروژه به بحث زدایش نانوذرات سنتز شده توسط بشر از پساب‌ها می‌پردازد تا در نهایت خطرات زیست‌محیطی و سلامت نانوذرات را به حداقل برساند. هدف اصلی این پروژه ارائه راهکاری موثر و ارزان برای زدودن نانوذرات از پساب‌ها است تا مانع از آلودگی محیط زیست شود. همچنین این پروژه در نظر دارد تا تولیدکنندگان را تشویق به ارائه محصولات ایمن‌تر نماید.
این پروژه روی روشی مبتنی بر تجمع ذرات با جریان الکتریکی متمرکز است، در این روش با استفاده از جریان الکتریکی، نانوذرات معلق تبدیل به میکروذرات می‌شوند. اساس این روش در ناپایدار کردن نانوذرات و متجمع کردن آنها به صورت ذرات باردار در محلول است. این کار با استفاده از جریان الکتریکی انجام می‌شود بنابراین نیازی به مواد شیمیایی نیست.
این روش ارزان، ساده و زیست‌سازگار است، محققان درصدد طراحی و ساخت راکتوری برای این فرآیند هستند. این پروژه مبلغ ۱۱۴۱۹۶۸ یورو حمایت مالی را از طریق FP7 دریافت کرده است. در حال حاضر برای زدودن نانوذرات از پساب‌ها باید از رو‌ش‌های بسیار پرهزینه نظیر اسمز معکوس استفاده کرد.
در حال حاضر صنایعی نظیر رنگ با حجم بالایی از نانوذرات استفاده می‌کنند. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۱۶ حجم استفاده از نانوذرات به صورت نمایی رشد کند.
این پروژه در پایان سال ۲۰۱۴ به اتمام می‌رسد.