رهایش کنترل‌شده سلول‌های بنیادی در بدن با کمک نانوذرات مغناطیسی

پژوهشگران موسسه فناوری جرجیا موفق شدند تا با استفاده از ذرات بسیار کوچک اکسید آهن، سلول‌های بنیادی را به درون بدن و در محل مورد نظر وارد کنند. این گروه با استفاده از میدان مغناطیسی نانوذرات مغناطیسی را به محل مورد نظر در بدن هدایت کردند. نتایج این پژوهش در نشریه Small به چاپ رسیده است.

سلول‌های مورد استفاده در این پژوهش از نوع سلول‌های بنیادی مسنچیمال است، این سلول‌ها از نوع سلول‌های بنیادی جنینی نیستند. سلول‌های بنیادی مسنچیمال را می‌توان به راحتی از بافت‌های افراد بزرگسال نظیر مغز قرمز استخوان یا چربی‌ها به‌دست آورد. این سلول‌ها می‌توانند تبدیل به استخوان یا چربی شوند اما نمی‌توانند به بافت‌های دیگر نظیر مغز یا عضله تبدیل شوند. این سلول‌ها از نوعی سیستم تغذیه‌ای و فاکتورهای ضد التهاب بهره‌مند هستند که موجب می‌شود آنها به عنوان ابزاری مفید و با ارزش برای درمان برخی بیماری‌ها باشند.

نانوذرات اکسید آهن از سوی اداره دارو و غذای امریکا به عنوان یک عامل کنتراست دهنده در MRI شناخته شود. برخی محققان تلاش کرده‌اند تا داروها یا ترکیبات مختلفی را درون این نانوذرات قرار دهند. اما پوشش این نانوذرات سمی بوده که برای برخی سلول‌ها مشکل آفرین است. نانوذرات مورد استفاده در این پروژه با استفاده از پوشش پلی‌اتیلن‌گلیکول مهار شده‌است تا به سلول‌ها آسیبی وارد نشود. این گروه تحقیقاتی از میدان مغناطیسی استفاده کردند تا این سلول‌ها را به محل مورد نظر هدایت کنند؛ پیش از این محققان از ترکیبات شیمیایی برای این کار استفاده می‌کردند.

filereader.php?p1=main_a9cea79634bfd74ed

نانوذرات اکسید آهن دارای پوشش پلیمری غیرسمی می‌تواند برای درمان برخی بیماری‌های قلبی عروقی مورد استفاده قرار گیرد. این گروه به مدت یک هفته سلول‌ها را درون این نانوذرات قرار دادند و در نهایت هیچگونه نشتی از آن مشاهده نکردند. محققان پس از تزریق به شمارش نانوذرات آهن درون سلول پرداختند و دریافتند که هر سلول تقریبا ۱٫۵ میلیون ذره دریافت کرده است. این گروه همچنین به بررسی نقش شکل ذرات در عملکرد آنها پرداختند.

قدم بعدی محققان در این مسیر آن است که به بررسی کاربردهای درمانی این سیستم بپردازند تا در صورت امکان از میدان مغناطیسی برای رهایش مستقیم سلول‌ها در محل مورد نظر استفاده کنند.