ادغام دو فناوری برای ساخت نانوحامل دارویی هوشمند

شرکت فابروس (Fabrus) یکی از تولیدکننده‌های آنتی‌‌بادی در جهان است. این شرکت فناوری تولید نانوحامل دارویی را از شرکت چیمیروز (Chimeros) خریداری کرد و با استفاده از آنتی‌بادی‌های تولید شده در شرکت خود، نانوحامل دارویی با قدرت رهایش دارو در سلول‌های هدف را تولید کرده است.

شرکت فابروس (Fabrus) که یک شرکت دارویی در شهر ساندیگو است اعلام کرد که امتیاز انحصاری تولید محصول Chimerasome™ را به‌دست آورده است، این محصول یک نانوقفس حامل دارو بوده که فناوری آن توسط شرکت چیمیروز (Chimeros) به‌دست آمده است.
Chimerasome™ یک پروتئین منفرد بوده که می‌تواند به‌صورت کروی شکل در آید؛ این ساختار به صورت یک حامل دارو عمل کرده و در نهایت می‌توان آن را به یک آنتی‌بادی خارجی متصل کرد. بعد از این فرآیندها، یک سیستم رهایش دارو به‌دست می‌آید که قادر است به‌صورت هدفمند سلول‌های خاصی را مورد هدف قرار دهد.
میگوئیل دی لوس ریوس مدیر شرکت فابروس، مخترع این محصول و بنیان‌گذار شرکت چیمیروز می‌گوید: با این سیستم رهایش دارویی می‌توان هزاران مولکول‌ دارویی فعال را وارد سایت‌های هدف کرد. ما این حامل دارو را به صورتی طراحی کردیم که می‌تواند با استفاده از عامل محیطی از هم باز شده و دارو به بیرون تراوش کند. دقت این روش بسیار بیشتر از روش‌های آنتی‌بادی رایج است.
واگون اسمایدر از بنیان‌گذاران شرکت فابروس می‌گوید: در این سیستم رهایش دارویی ما از آنتی‌بادی‌های ساخته شده توسط شرکت فابروس استفاده کردیم در حالی که نانوقفس حامل دارو، فناوری است که در شرکت چیمیروز به‌دست آمده است. ترکیب این دو فناوری موجب شد تا نانوحامل دارویی ایجاد شود که توانایی حمل مقادیر مختلفی دارو یا ترکیبات زیستی نظیر RNA را دارد با این حاملین دارو می‌توان ماده موردنظر را در سلول‌های هدف وارد کرد. آنتی‌بادی‌ها راهنمای اصلی حامل برای رسیدن به سلول هدف هستند.
در این روش جدید از شیمی ترکیبی و نمایش سلول‌های هدف با مولکول‌های ویژه نظیر جی پروتئین استفاده شده‌است.