ذخیره‌ی انرژی خورشیدی درون نانولوله‌های کربنی

پژوهشگران موفق به ساخت ابزاری شدند که می‌تواند انرژی خورشیدی را به صورت شیمیایی ذخیره کرده و در نهایت به صورت گرما آن را آزاد کند. در ساخت این ابزار از نانولوله‌های کربنی استفاده شده است.

یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه هاروارد با همکاری محققانی از مؤسسه‌ی فناوری ماساچوست (MIT) موفق به ساخت ابزاری شدند که امکان جذب گرما و ذخیره‌سازی آن را به صورت شیمیایی دارد. جفر گروسمن از محققان این پروژه می‌گوید: «نتایج این پژوهش بسیار مهم است زیرا می‌توان با این روش انرژی خورشید را به صورت شیمیایی ذخیره و سپس به صورت گرما مورد استفاده قرار داد».
اساس این فرآیند بسیار ساده است. برخی مولکول‌ها موسوم به فوتوسوئیچ می‌توانند دو شکل مختلف به خود بگیرند، زمانی که به این مولکول‌ها نور تابیده می‌شود آن‌ها نور را جذب کرده و از یک پیکربندی به پیکربندی دیگر سوئیچ می‌کنند. این مولکول‌ها می‌توانند برای زمان‌های طولانی در این پیکربندی جدید باقی بمانند. زمانی که این مولکول توسط نور یا گرما تحریک شوند قادر هستند به حالت اولیه خود بازگردند که با این کار گرما آزاد می‌کند. شاید این پدیده برای ساخت پیل خورشیدی خیلی کارا نباشد اما اگر در صورت استفاده در جاهایی که به انرژی گرمایی نیاز است، ابزار مفیدی خواهند بود.
این گروه تحقیقاتی از سه سال قبل کار روی این پژوهش را با شبیه‌سازی کامپیوتری آغاز کردند و سپس وارد فاز عملیاتی و آزمایشگاهی شدند. یکی از چالش‌های پیش روی محققان این بود که باید مولکول‌های آزئوبنزن را با دانسیته بالا کنار هم قرار داد تا بتوان انرژی مورد نظر را درون آن ذخیره کرد که این کار دشواری‌هایی در پی داشت.
این گروه تحقیقاتی تلاش کردند تا مولکول‌های آزئوبنزن را درون نانولوله‌ها وارد کنند تا با این کار دانسیته‌ی مولکولی را افزایش دهند. کوچارکسی می‌گوید: «ما در حین کار روی این ایده موفق به کسب نتایج جالبی شدیم، به طوری که در نهایت توانستیم به نصف دانسیته‌ای که پیش از این توسط کامپیوتر شبیه‌سازی شده بود برسیم. این دستاورد موجب شد تا انرژی گرمایی بدست آمده بسیار بیشتر از حالتی شود که مولکول‌ها متراکم نشده‌اند. برهمکنش‌ میان آزئوبنزن و نانولوله‌کربنی موجب افزایش کارایی این پیل می‌شود به طوری که براساس شبیه‌سازی‌ها، نانولوله‌ی کربنی باید موجب افزایش ۳۰ درصد انرژی ذخیره‌شده شود اما در عمل این رقم به ۲۰۰ درصد افزایش می‌یابد».