ثبت پتنت مربوط به ساخت نانوحسگر تعیین pH

محققان ایتالیایی موفق به ساخت نانوحسگری شدند که قادر به شناسایی pH درون بافت‌ها است. این گروه پتنت مربوط به این نانوحسگر را به ثبت رسانده‌اند.

مهندسان دانشگاه رم با همکاری محققان دانشگاه مونترال، با استفاده از رشته‌های دی‌ان‌ای موفق به ساخت ابزاری شدند که قادر به شناسایی و واکنش با مواد شیمیایی است؛ موادی که در اثر وجود سلول‌های سرطانی ایجاد شده‌اند. پژوهشگران این پروژه معتقداند که از این ابزار می‌توان برای رهاسازی دارو به درون تومور نیز استفاده کرد.
این نانوحسگر قادر است تغییرات pH را در مقیاس نانو اندازه‌گیری کند. بیشتر پروتئین‌ها و آنزیم‌ها با اندکی تغییر pH به شدت تغییر می‌کنند. این تغییرات روی رفتار و عملکردهای بیولوژیک؛ نظیر خودآرایی، فعالیت‌های کاتالیستی و مرگ سلولی تأثیرگذار است. همچنین رابطه‌ی نزدیکی میان pH و سرطان وجود دارد.
سلول‌های سرطانی معمولاً pH کمتری نسبت به سلول‌های نرمال دارند. pH درون سلول‌های سرطانی بیشتر از بیرون آن‌هاست. در اورگانیسم‌های زنده، در فاصله‌ی چند صد نانومتری تغییرات اندکی در pH اتفاق می‌افتد. ساخت نانوحسگری که بتواند در چنین فواصلی pH را اندازه‌گیری کند، کاربردهای متعددی خواهد داشت برای مثال از آن می‌توان در حوزه‌ی تصویربرداری زیستی استفاده کرد.
رشته‌های دی‌ان‌ای ابزار جالبی برای تولید حسگرهای نانومقیاس هستند. با بهره‌گیری از توالی ویژه‌ی این رشته‌ها می‌توان حسگرهای مناسبی تولید کرد. والی بلیسی از محققان این پروژه می‌گوید: «ما با استفاده از توالی دی‌ان‌ای که به pH حساس و قادر به تشکیل ساختار مارپیچ سه‌تایی است، موفق به ساخت این حسگر شدیم. این حسگر در صورتی که مقدار pH به حد خاصی برسد تولید پرتو فلورسانس می‌کند. فلورسانس تابش نور در محدوده طول موج مرئی است. بنابراین از این ویژگی می‌توان برای مشاهده تغییرات pH استفاده کرد. ما موفق به طراحی حسگری شدیم که در صورت رسیدن pH به یک مقدار از پیش تعیین شده، می‌تواند سیگنال‌های فلورسانت ایجاد کند. این pH می‌تواند مربوط به یک بیماری ویژه باشد.»
محققان این پروژه موفق به ثبت پتنت مربوط به ساخت این نانوحسگر شدند که می‌تواند در آینده کاربردهای متعددی داشته باشد.