کتاب میکروسکوپی نیروی اتمی با حمایت شبکه آزمایشگاهی منتشر شد

کتاب میکروسکوپی نیروی اتمی به‌عنوان یکی از دستاوردهای کارگروه تخصصی SPM شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در مرداد ماه ۱۳۹۳ به رشته تحریر درآمده است.

کتاب میکروسکوپی نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy)
تألیف: صدیقه صادق حسنی، جمال الدین افضلی و مریم خسروی
شماره شابک: ۹-۵-۹۱۵۲۷-۶۰۰-۹۷۸                                      
تعداد صفحات: ۵۴۸ صفحه
تاریخ انتشار: مرداد ماه ۱۳۹۳
ناشر: نشرگیسوم

این کتاب به‌عنوان یکی از دستاوردهای کارگروه تخصصی SPM شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و با هدف آشنایی با روش میکروسکوپی نیروی اتمی و کاربرد آن در شناسایی نانو مواد، کمک به پژوهشگران برای استفاده بهتر و کاربردی‌تر در پژوهش‌های مرتبط با فناوری نانو و توسعه جریان دانش به رشته تحریر درآمده است.

در این کتاب سعی شده است، با بهره‌گیری از مطالعات و تجربیات نویسندگان در این حوزه، اصول این روش و کاربردهای آن به ​روشنی توضیح داده شوند.

فصل اول این کتاب با عنوان «مبانی میکروسکوپی نیروی اتمی»، ابتدا به معرفی فناوری نانو و میکروسکوپ پروبی روبشی می‌پردازد و سپس AFM را که ابزاری استاندارد و قدرتمند برای شناسایی نانو مواد است، توصیف می‌کند.

فصل دوم با عنوان «تهیه تصویر با میکروسکوپ نیروی اتمی»، ضمن معرفی انواع تصویر و زیرپایه، چگونگی تهیه تصویر با میکروسکوپ نیروی اتمی، روش​های پردازش تصویر و تحلیل داده​ها و اثرهای ناخواسته تصویری را مورد بررسی قرار می‌دهد.

فصل سوم نیز با عنوان «کاربرد AFM در علوم مختلف»، ضمن معرفی انواع کاربردهای میکروسکوپ نیروی اتمی، به توصیف نانولیتوگرافی، مطالعه رشد بلور، مطالعه زبری، تعیین نیروی چسبندگی، تعیین مدول یانگ و تعیین نیروی اصطکاک با AFM می‌پردازد.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه کتاب با شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو تماس حاصل نمایند.