ساخت نانورباتی برای تشخیص و رفع مشکلات سلولی

شرکت فایرونت (Phayronet) نانوربات جدیدی ساخته است که می‌تواند مشکلات سلول‌ها را تشخیص داده و آن‌ها را ترمیم کند. این نانوربات می‌تواند متناسب با شرایط بیمار طراحی و ساخته می‌شود. این فناوری جدید آماده انجام آزمون‌های بالینی است.

شرکت فایرونت (Phayronet) با استفاده از ترکیب فناوری‌نانو و مهندسی ژنتیک موفق به ارائه راهکاری برای بخش درمان شده است. این شرکت روی برهمکنش میان جریان خون، رفتار دیواره رگ‌های خونی و سلول‌ها پرداخته و به مطالعه فرآیندهای مولکولی مختلف نظیر تشکیل سلول‌های سرطانی پرداخته است. این شرکت اخیراً نانورباتی ساخته است که می‌تواند مشکلات ساختاری سلول‌ها را شناسایی کرده و اقدام به ترمیم آن‌ها کند. این روند می‌تواند در آینده منتهی به “نانوپزشکی شخصی” شود.
فایرونت توسعه نانوربات درمانی خود را تا پایان اکتبر ۲۰۱۴ به اتمام می‌رساند؛ نانورباتی که می‌تواند برای هر بیمار به صورت ویژه طراحی شود.
فایرونت در حوزه فناوری‌های توانبخشی پیشرفته فعالیت دارد، این شرکت اولویت اصلی خود را روی سیستم‌های تصویربرداری درونی و جمع‌آوری اطلاعات از مدل‌های زنده قرار داده است. فایرونت دریچه‌ جدیدی در این حوزه باز کرده است که تنها در دانشگاه‌ها روی آن کار می‌شود. نانوربات جدید این شرکت آماده انجام آزمون‌های بالینی است و به نظر می‌رسد که این فناوری می‌تواند به کمک بیماران آید.