راهنمای استفاده و دستکاری ایمن نانوذرات در صنایع بسته‌بندی

راهنمای اقدامات برتر، دربرگیرنده راهنمای عملی و پیشنهاداتی ساده، قابل استفاده و کاربردی در محیط‌های صنعتی است.

راهنمای اقدامات برتر، نتیجه نهایی پروژه نانوسیف‌پک (NanoSafePack) است. این پروژه ۳۶ ماهه در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا (۷FP) تأمین مالی می‌شود. با انجام فعالیت‌های تحقیقاتی جدید که در چارچوب این پروژه انجام شدند، راهنمای جدید تهیه و تدوین شده و دانش پیشرفته حوزه ایمنی نانو به آن افزوده شده است.
راهنمای اقدامات برتر که اساساً به منظور استفاده شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های بزرگ‌تر فعال در حوزه تولید نانوکامپوزیت‌های پلیمری با کاربردهای بسته‌بندی تهیه شده است، دربرگیرنده راهنمای عملی و پیشنهاداتی ساده، قابل استفاده و کاربردی در محیط‌های صنعتی است. راهنمای جدید دربرگیرنده اطلاعات فنی مربوط به کاربردهای ویژه و ویژگی‌های پرکننده‌های نانو و نانوکامپوزیت‌های پلیمری و همچنین دانش فنی جدید و راهنمای مربوط به مسائل ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی است.
به منظور استفاده از راهنمای جدید، راهنمای خلاصه‌تر و کوتاه‌تری از گزارش اصلی تهیه و تدوین شده است. راهنمای خلاصه محورهای ذیل را پوشش داده است:

  •  مزایای اصلی فناوری‌نانو در صنعت بسته‌بندی
  •  ساختار و محتوای نسخه کامل راهنمای اقدامات برتر
  •  پیشنهاداتی در زمینه دستکاری ایمن و استفاده از نانوپرکننده‌ها، کامپوزیت‌های پلیمری و تعدادی مطالعه موردی

هدف اصلی پروژه نانوسیف‌پک (NanoSafePack) که در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا (۷FP) تأمین مالی می‌شود، تهیه و تدوین اقدامات برتر برای دستکاری و استفاده ایمن از نانومواد در صنایع بسته بندی، و ارائه داده‌های علمی لازم برای شرکت‌های کوچک و متوسط برای حداقل کردن و کنترل انتشار نانوذرات است.
این راهنما به طور رایگان از طریق نشانی زیر قابل دریافت است.