استفاده از نانوذرات برای فعال کردن سیستم ایمنی بر علیه سرطان

محققان دانشگاه کالیفرنیا با همکاری شرکت ولتنانو (Vault Nano) اقدام به ارائه فناوری برای مبارزه با سرطان کرده‌اند. در این روش از نانوذرات حامل دارو برای فعال کردن سیستم ایمنی بدن برعلیه بیماری استفاده می‌شود. اولین آزمون بالینی این دارو به زودی انجام خواهد

ولتنانو (Vault Nano) یکی از شرکت‌های پیشرو در حوزه زیست فناوری است. این شرکت اخیرا پتنتی با عنوان «Vault Complexes for Cytokine Delivery» را در دفتر USPTO به ثبت رسانده است. این پتنت بخشی از یک خانواده پتنت است که از نوعی راهبرد درمانی مبتنی بر سیتوکین محفاظت می‌کند. در این روش، از یک نوع نانوذرات پروتئینی موسوم به ولت (Vault) استفاده می‌شود. با این راهبرد می‌توان سلول‌های سرطانی مختلف را از بین برد.
اولین بار محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به ارائه این فناوری شدند که در ادامه شرکت ولت‌نانو این فناوری را توسعه داد. اولیور فولمر از مدیران ولت‌نانو می‌گوید: « دانشگاه کالیفرنیا از همکاران نزدیک شرکت ولت‌نانو است. برای توسعه این فناوری ما با چند آزمایشگاه مختلف در دانشگاه کالیفرنیا همکاری داشتیم.»
ولت‌نانو روی تغییر روش‌های درمان سرطان متمرکز شده است. در این روش جدید، از قابلیت منحصر به فرد نانوذرات ولت برای رهاسازی برخی ترکیبات به سیستم ایمنی بدن استفاده شده است. لئونارد روم از محققان این پروژه می‌گوید: «ما با این روش می‌توانیم ترکیبات مورد نظر خود را برای فعال کردن سیستم ایمنی بدن بر علیه سلول‌های سرطانی مورد استفاده قرار دهیم. نانوذرات مورد استفاده در پروژه کاملا از نقطه نظر زیستی پنهان هستند (bio-invisible) در حالی که پیغام مورد نظر را به سیستم ایمنی بدن می‌رسانند. در واقع در این روش درمانی از خود سیستم ایمنی بدن برای درمان استفاده می‌شود.»
این فناوری که به VNI-101 شهرت دارد، در حال حاضر برای انجام آزمون بالینی برعلیه سرطان ریه انتخاب شده و قرار است این آزمون با کمک دانشگاه کالیفرنیا و مرکز جامع سرطان جانسون تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی انجام شود.
VNI-101 قرار است ابتدا در بیمارانی که بیماری آنها در مرحله چهارم سرطان ریه قرار دارد مورد آزمایش قرار گیرد و سپس برای انواع مختلف سرطان مورد بررسی قرار گیرد.