افزایش امنیت کارت‌های بانکی با نقاط کوانتومی

محققان روسی موفق به ارائه فناوری جدیدی برای تولید کارت‌های بانکی شدند که از امنیت بالایی برخوردار است. در این کارت‌ها نقاط کوانتومی در سطح یک پلاستیک شفاف پخش می‌شوند. محل قرار گرفتن این نقاط به عنوان کدهای امنیتی برای شناسایی و تأیید کارت مورد استفاده قر

در دنیای امروز نقل و انتقال پول از طریق کارت‌های بانکی انجام می‌شود. امنیت این کارت‌ها همیشه محل بحث بوده است. اطلاعات کد شده در این کارت‌ها ترکیبی از نوار مغناطیسی و تراشه الکترونیکی است که امنیت این دو بخش به راحتی با استفاده از ابزارهای الکترونیکی مختلف تهدید می‌شود.
اخیراً کارت‌های سفید پلاستیکی ساخته شده که فاقد نوار مغناطیسی یا تراشه یا هر ابزار ذخیره کننده اطلاعات کد شده است. در ساخت این کارت‌ها از گرانول‌های پلیمری و نانوذرات با قابلیت جذب طیفی از انرژی تابشی استفاده شده است. یکی مواد مورد استفاده در این کارت‌ها نقاط کوانتومی (quantum points) هستند. اخیراً روشی برای تولید انبوه این نقاط ارائه شده که در برابر شرایط سخت محیطی مقاوم است. در فرآیند ساخت این کارت، پلاستیک ذوب شده و نقاط کوانتومی درون آن پخش می‌شود. از آنجایی که توزیع نانوساختارها به صورت تصادفی اتفاق می‌افتد قابل کپی برداری نیست. محل قرار گرفتن هریک از این نقاط در سطح کارت توسط دستگاه امنیتی شناسایی و ذخیره‌‌سازی می‌شود. زمانی که کارت توسط اسکنر در فروشگاه خوانده می‌شود، اطلاعات آن با اطلاعات موجود در سرور بانک مقایسه شده و در صورت یکسان بودن تأیید می‌شود.
در صورتی که کسی بخواهد با میکروسکوپ‌های نیروی اتمی این ساختارها را دقیقاً در محل مورد نظر قرار دهد به زمان زیادی نیاز دارد که می‌توان آن را بی‌نهایت فرض کرد. فناوری کوانتومی فصل جدیدی در حوزه حفاظت از اسناد ایجاد کرده است. اطلاعات مربوط به تمام انسان‌ها را می‌توان به سادگی در یک سرور قرار داد. بنابراین، این روش گامی به سوی یکسان سازی استانداردها و فرآیندهای مربوط به کارت‌های بانکی است.
این دستاورد محققان در قالب پتنتی در اداره ثبت اختراع آمریکا به ثبت رسیده است.