همکاری دانشگاه ارومیه و شرکتی داخلی در بررسی اثر نانوافزودنی‌ها بر کاهش مصرف سوخت‌های دیزلی

پژوهشگران دانشگاه ارومیه به منظور کاهش مصرف سوخت‌های دیزلی و آلودگی‌های زیست محیطی آن به بررسی اثر استفاده از نانوذرات به عنوان افزودنی به این سوخت‌ها پرداختند. نتایج این مطالعات حاکی از اثر قابل توجه و مثبت نانوذرات در این زمینه بوده است. این طرح با همکا

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در صنعت خودروسازی، کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های حاصل از احتراق در موتورهای احتراق داخلی، به خصوص موتورهای دیزلی است.
به گفته‌ی حسین سوخت سرایی، مجری طرح، استفاده از افزودنی‌های سوختی، یکی از روش‌های کاهش مصرف سوخت است، لذا می‌توان از نانوذرات به عنوان افزودنی‌های نسل جدید برای دستیابی به این هدف و پخش یکنواخت افزودنی در سوخت بهره گرفت. از نتایج این طرح می‌توان به کاهش گازهای آلاینده‌ی خروجی از اگزوز و همچنین کاهش مصرف سوخت در بارگذاری‌های مختلف موتور دیزل مورد استفاده، اشاره نمود.
سوخت سرایی در ادامه افزود: «در این تحقیق از سوخت دیزل و بیو‌دیزل به عنوان سوخت پایه و از نانوذرات فلزی و اکسید فلزی به صورت پودر و کلویید به عنوان نانوافزودنی و بهبود کیفیت سوخت استفاده شده است.»
این آزمایش‌ها بر روی موتور دیزل MF399 انجام گرفته و نتایج نشان دهنده‌ی تغییرات اندک در قدرت موتور و تغییرات قابل توجهی در مصرف سوخت و میزان آلاینده‌های منتشرشده است.
این محقق نحوه‌ی تأثیرگذاری نانوذرات بر کاهش مصرف سوخت را اینگونه توضیح داد: «نانو افزودنی‌ها علاوه بر داشتن خاصیت مساحت سطح مخصوص بالا، از طریق کاهش مرحله‌ی تأخیر در اشتعال، کاهش زمان سوختن، کمک به انجام احتراق کامل‌تر و کاهش آلاینده‌ها از طریق واکنش با آن‌ها، به بهبود عملکرد سوخت کمک می‌کنند.»
سوخت سرایی معتقد است طرح حاضر توانایی بهبود عملکرد موتور و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی در خودروهای زمینی و دریایی دیزلی و نیروگاه‌ها و کارخانجات مصرف کننده‌ی سوخت دیزلی را دارد. اما به منظور تجاری سازی نتایج طرح و تولید انبوه آن به مطالعات بیشتری نیاز است.
این طرح در قالب پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حسین سوخت سرایی و با همکاری پروفسور صمد جعفر مدار از دانشگاه ارومیه صورت گرفته است. این پایان نامه که با همکاری شرکت هدایای نانویی طبیعت انجام شده، تحت عنوان پایان نامه‌ی مورد نیاز صنعت به تأیید ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو رسیده است. آیین نامه‌ی حمایت از پایان نامه‌های مورد نیاز صنعت در سایت www.nano.ir/hrdc موجود است.