برگزاری ۳۱کارگاه آموزشی-تخصصی در هشتمین جشنواره فناوری‌نانو

همزمان با چهار روز برگزاری هشتمین جشنواره فناوری‌نانو ۳۱ کارگاه آموزشی تخصصی برگزار می‌شود.

یکی از بخش‌های جشنواره فناوری نانو که همه ساله با هدف آموزش تخصصی و کاربردی و ارتقاء سطح علمی کارشناسان آزمایشگاه‌ها و همچنین دانشجویان و محققین علاقه‌مند به یادگیری دانش کار با دستگاه‌های آزمایشگاهی برگزار می‌شود، کارگاه‌های آموزشی- تخصصی است.

در هشتمین جشنواره فناوری نانو علاوه بر کارگاه‌های تخصصی دستگاهی و با توجه به اهمیت بحث‌های تجاری‌سازی، کارگاه‌هایی با موضوعات آشنایی با مباحث مالکیت فکری، ثبت اختراع داخلی و خارجی، اصول کسب و کار، ثبت علامت تجاری و مراحل صادرات کالا و روش‌های پرداخت بین‌المللی نیز برگزار می‌شود.

عناوین کارگاه‌های طراحی شده که از ۱۳ الی ۱۶مهرماه سال جاری همزمان با هشتمین جشنواره فناوری نانو در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌گردد، به شرح زیر است:

عنوان
کارگاه

ساعت و
روز برگزاری


کروماتوگرافی گازی–طیف‌سنجی جرمی (
GC-MS)

دوشنبه ۱۳ مهر ۱۱:۴۰ الی ۱۴:۰۰


کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (
HPLC)

دوشنبه ۱۳ مهر  ۱۴:۱۵ الی ۱۶:۴۵

اصول و
کاربرد
UVVIS
در آنالیز نانومواد

دوشنبه ۱۳ مهر  ۱۱:۴۰ الی ۱۴:۰۰


روش‌های آنالیز سطح و جذب و دفع مواد شیمیایی و فیزیکی (
BET،

TPR. TPD
)

دوشنبه ۱۳ مهر  ۱۴:۱۵ الی ۱۶:۴۵

آشنایی
با مفاهیم و کلیات مالکیت فکری و ثبت اختراع

دوشنبه ۱۳ مهر  ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۱۵

اصول
کسب و کار مبتنی بر پتنت در بازارهای بین‌المللی

دوشنبه ۱۳ مهر  ۱۳:۲۰ الی ۱۴:۵۰

ثبت
علائم تجاری (برند)

دوشنبه ۱۳ مهر  ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۴۵

آشنایی
با دستگاه پراش‌سنج اشعه ایکس (
XRD)

سه
شنبه 
۱۴ مهر  ۹:۰۰ الی ۱۱:۳۰

اصول و
کاربرد طیف‌سنجی

SAXS

(تئوری و موردکاوی)

سه
شنبه 
۱۴ مهر ۱۱:۴۰ الی ۱۴:۰۰

اصول و
کاربرد طیف‌سنجی‌های رامان و

FTIR

در شناسایی نانومواد

سه
شنبه
۱۴ مهر


۱۴:۱۵ الی ۱۶:۴۵

نانوکاتالیست‌ها، استاندارد‌ها و کاربرد‌ها

سه
شنبه 
۱۴ مهر ۹:۰۰ الی ۱۱:۳۰

شنایی
با ثبت اختراع خارجی و

PCT

سه
شنبه
۱۴ مهر


۱۱:۴۰ الی ۱۴:۰۰

اصول و
کاربرد

SPM

شامل

AFM

و

STM

(تئوری و موردکاوی)

سه
شنبه 
۱۴ مهر ۱۴:۱۵ الی ۱۶:۴۵


مراحل صادرات کالا و روش‌های پرداخت بین‌الملل

سه
شنبه
۱۴ مهر ۹:۳۰ الی ۱۳:۰۰

آشنایی
با نشان انطباق محصول اروپا

CE

سه
شنبه 
۱۴ مهر ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰

آشنایی
با دستگاه پلاسمای جفت‌شده القایی نشر اتمی


ICP-OES


چهارشنبه
۱۵ مهر  ۹:۰۰ الی ۱۱:۳۰

آشنایی
با دستگاه جذب اتمی

AAS


چهارشنبه
۱۵ مهر  ۱۱:۴۰ الی ۱۴:۰۰


روش‌های آنالیز حرارتی (
DSC،

DTA
،

TG
)


چهارشنبه
۱۵ مهر  ۱۴:۱۵ الی ۱۶:۴۵

بحث
تجاری‌سازی نوآوری‌های حوزه نانو


چهارشنبه
۱۵ مهر  ۹:۰۰ الی ۱۱:۳۰

آشنایی
با رصد فناوری به کمک تحلیل پتنت


چهارشنبه
۱۵ مهر ۱۱:۴۰ الی ۱۴:۰۰

ایمنی
۵
S


چهارشنبه
۱۵ مهر  ۱۴:۱۵ الی ۱۶:۴۵

آخرین
روشهای اندازه گیری سایز ذرات به روش

DLS


چهارشنبه
۱۵ مهر ۹:۳۰ الی ۱۳:۰۰


آخرین روشهای اندازه گیری سایز ذرات به روش

DLS


چهارشنبه
۱۵ مهر ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰

معرفی
میکروسکوپ الکترونی عبوری

TEM


پنج‌شنبه
۱۶ مهر ۹:۰۰ الی ۱۱:۳۰

معرفی
میکروسکوپ الکترونی روبشی

SEM


پنج‌شنبه
۱۶ مهر ۱۱:۴۰  الی ۱۴:۰۰

طراحی
آزمایشات

DOE


پنج‌شنبه