الهام از مورچه برای ساخت نانوروبات‌های خودتمیز شونده

سایت NBIC: محققان دانشگاه کمبریج با الهام از ساختار بدن مورچه قصد دارند یک فناوری برای ایجاد خاصیت خودتمیز شوندگی در اداوت پزشکی ایجاد کنند. این گروه با مطالعه بدن مورچه درصدد تولید نانوساختارهایی با قابلیت خودتمیزشوندگی با هدف استفاده در نانوروبات ها هست

به گزارش سایت فناوری های همگرا (NBIC) ریختن مقادیر بسیاری کمی از خرده نان و کیک در کف آشپزخانه، پای مورچه‌ها را به آنجا باز می‌کند. بررسی زندگی مورچه‌ها و فیزیولوژی آن‌ها می‌تواند به ما کمک کند تا ابزارها و تجهیزات مختلفی را با الهام از زندگی مورچه‌ها تولید کنیم. می‌توان ادوات خودتمیزشونده برای استفاده در بخش پزشکی با این راهبرد تولید کرد.
پژوهشگران دانشگاه کمبریج به بررسی سیستم تبادل اطلاعات میان مورچه‌ها پرداخته و درصدد ساخت آنتنی مشابه سیستم تبادل اطلاعات میان مورچه‌ها برآمدند. همچنین این گروه تحقیقاتی دریافتند که یک سیستم خودتمیز شونده در مورچه‌ها وجود دارد که می‌توان از آن برای تولید ساختارهای خود تمیزشوند استفاده کرد.
filereader.php?p1=main_6a992d5529f459a44
هاکمن از بخش زیست شناسی این دانشگاه می‌گوید: «در بدن مورچه سه بخش مختلف مسئول پاک سازی است. در یک بخش که دارای ساختارهای بزرگی است امکان زدایش مکانیکی ذرات درشت فراهم است. آلاینده‌های کوچکتر با استفاده از دو مرحله فیلتر شدن از بدن مورچه زدوده می‌شوند.»
هاکمن در ادامه می‌پرسد که این موضوع چه ارتباطی به فناوری نانو دارد؟ وی در پاسخ به این سوال می‌گوید که نانوروبات‌ها اجسام بسیار شکننده‌ای هستند که امکان شستشوی دائمی آن‌ها وجود ندارد. بنابراین باید از یک سیستم خود تمیز شونده مشابه آنچه که در مورچه‌ها وجود دارد در روبات‌ها استفاده کرد.
هاکمن می افزاید: «بسیاری ازادوات الکترونیکی ظریف مستعد آلودگی هستند. ما امیدواریم که از این روش بتوان سطوح خودتمیز شونده برای مصارف پزشکی تولید کنیم. در واقع امیدواریم بتوان از فناوری الهام گرفته از زیست فناوری برای تولید نانو و میکرو ساختارهای پرکاربرد استفاده کرد.