همکاری اسپانیا و کانادا در زمینه تجاری‌سازی گرافن

بنیاد سازماندهی گرافن، از کارآفرینان نوپای گرافن، ابداعات علمی و شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در زمینه توسعه مواد و محصولات مبتنی بر گرافن حمایت می‌کند.

بنیاد فانتوم کشور اسپانیا با همکاری شرکت گرافود کانادا، بنیاد GO (بنیاد سازماندهی گرافن)، که یک سازمان غیرانتفاعی است را به منظور حمایت از نوآوری و تجاری‌سازی گرافن، تأسیس کرده است. سایت این بنیاد به نشانی www.gofoundation.ca در حال حاضر فعال بوده و اطلاعات موردنیاز اعضای بنیاد و محورهای برنامه آن را ‌ برای کاربران ارائه می‌کند.
بنیاد GO، از کارآفرینان نوپای گرافن، ابداعات علمی و شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در زمینه توسعه مواد و محصولات مبتنی بر گرافن حمایت می‌کند. هدف این بنیاد، کمک به کارآفرینان برای ارائه ابداعات خود به بازار می‌باشد.
این بنیاد، مسیر پذیرش مواد و محصولات مبتنی بر گرافن را توسط کسب و کارها تسریع می‌کند، برای توسعه پیشگامی‌ها و راهبردها، یک بستر همکاری بی‌طرف فراهم می‌کند و برای تعیین زنجیره‌های عرضه گرافن از مرحله ایده تا پذیرش آن‌ها در مواد پیشرفته و تولید، یک رویکرد خوش‌ای ارائه می‌کند. در نهایت این بنیاد با ارائه خدمات به کاربران خود به دنبال توسعه هرچه بیشتر کارآفرینی فناوری گرافن، کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط و دانشمندان به منظور تجاری‌سازی ایده‌ها و رفع شکاف بین تأمین مالی بخش دولتی و شرکتی است.
ذینفعان صنعتی نیز می‌توانند از تخصص علمی و زیرساخت‌های حمایتی این بنیاد شامل استانداردسازی مواد و محصولات گرافن (شامل استانداردهای ASTM ) بهره‌مند شوند.