اجرای طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم»

طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم» به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به کشور و همچنین ایجاد ارتباط موثر دانشمندان غیر مقیم با همتایان داخلی و مراکز علمی و فناوری منتخب توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگا

هدف اصلی این طرح ایجاد ساز و کاری جهت بهره‌مندی از دانش و تجارب ارزشمند دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم بوده و با تاکید بر مدل چرخش مغزها تعریف شده است.همچنین از دیگر اهداف درنظرگرفته شده برای این طرح می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
•    استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم در مراکز علمی، فناوری و صنعتی داخل؛
•    ترغیب، تسهیل و ایجاد انگیزه برای بازگشت دانش‌آموختگان و محققان غیرمقیم به کشور؛
•    ارتقای سطح علمی پایگاه‌های تخصصی همکار‌ و مراکز علمی داخلی؛
•    فراهم‌سازی شرایط مناسب جهت همکاری و توسعه فناوری‌های نوظهور و پیشرفته در کشور؛
•    ایجاد پل ارتباطی میان متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم با مراکز علمی و فناوری منتخب داخلی؛
•    تعریف نحوه همکاری با مراکز علمی و فناوری داخلی پیش از ورود متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم به کشور؛
•    آشنایی با ظرفیت‌های علمی و فناوری پایگاه‌های منتخب داخلی؛
•    آغاز همکاری‌های مشترک در قالب دوره پسادکترا، انجام فرصت مطالعاتی و استاد مدعو به محض ورود به کشور؛
•    اجرای طرح‌های نوآورانه در قالب ایجاد شرکت‌های دانش بنیان؛
•    و فراهم آوردن شرایط انتقال مهارت‌ها، روش‌ها و قابلیت‌های خدماتی نوین توسط متخصصان ایرانی غیرمقیم به داخل کشور.

شایان ذکر است، حوزه‌های منتخب در نظرگرفته شده در این طرح شامل؛ سلول‌های بنیادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و علوم کامپیوتر، مهندسی پزشکی و رباتیک پزشکی، شیمی، مهندسی شیمی و بیوشیمی، فیزیک و بیوفیزیک، علوم و فناوری‌های شناختی، ذرات و شتابگرها، علوم زیستی، علوم نانو، ریاضیات، فلسفه تحلیلی، نجوم، زیست دارو، میکروبیولوژی، مدیریت و اقتصاد، کامپوزیت و پلیمر و محیط زیست است.

طبق آیین نامه تدوین شده برای این طرح از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کشور، دانش آموختگان دوره دکترا و اساتید یکی از ۴٠٠ دانشگاه برتر دنیا، متخصصان و کارآفرینان با سمت کارشناس، مشاور و یا مدیر در یکی از مراکز و شرکت‌های شاخص علمی و فناوری خارجی مخاطبان طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم» اند.
 
در این طرح برای هردسته از مخاطبان تسهیلاتی در نظر گرفته شده. برخی از این تسهیلات شامل موار زیر است:

دوره پسادکتری
•    اختصاص فضای استقرار جهت بهره‌مندی از امکانات تخصصی و آزمایشگاهی، و مشاوره علمی و فناوری؛
•    مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان اعتبار پژوهشی و فناوری و غیره .
•    دوره فرصت مطالعاتی
•    اختصاص مبلغ معادل با حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با درجه علمی مشابه در ایران به مدت ۶ ماه تا یکسال؛
•    مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان اعتبار پژوهشی و فناوری سالانه؛
•    اختصاص فضای استقرار جهت بهره‌مندی از امکانات تخصصی و آزمایشگاهی، و مشاوره علمی و فناوری و غیره.
•    فعالیت‌های فناورانه
•    تسهیل استقرار شرکت در پارک فناوری پردیس؛
•    اعطای تسهیلات به میزان یک میلیارد ریال؛
•    ارایه مشاوره به منظور تکمیل و ارتقاء طرح کسب و کار با توجه به نیازها و توانایی‌های بومی؛
•    تسهیل ارتباطات با مراکز مصرف کننده، پژوهشی و صنعتی ذیربط و غیره.

لازم به ذکر است، جزئیات کامل طرح در سامانه طراحی شده در این خصوص در پایگاه اینترنتی سامانه بیان شده است.