بازدید ۴۲۰ دانش‌آموز از آزمایشگاه آموزشی فناوری نانو در ملایر

آزمایشگاه دانش آموزشی فناور نانو در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهید احدی شهرستان ملایر، روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۴ میزبان ۲۲۰ دانش‌آموز دختر و ۲۰۰ دانش‌آموز پسر بود.

در این برنامه که با همکاری باشگاه نانو و آموزش و پرورش شهرستان ملایر با هدف فعال‌سازی آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی در دو بخش سمینار و بازدید از آزمایشگاه نانو اجرا شد، دانش‌آموزان با مفاهیم علوم و فناوری نانو و عملکرد و کاربرد تجهیزات آزمایشگاه دانش‌آموزی نانو، توسط کارشناسان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و باشگاه نانو آشنا شدند.

در بخش بازدید هم گروه‌های دانش‌آموزی از تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌ نانو بازدید نموده و با نحوه کار این تجهیزات و نحوه عملکرد دستگاه‌های همگن‌ساز فراصوت، الکتروریسی، اسپاترینگ، آون، انفجار الکتریکی سیم، هیتر استیرر و سانتریفیوژ آشنا شدند. همچنین دانش‌آموزان از نحوه برگزاری المپیاد و مسابقه توانمند در طول دوره آگاه شدند و در ادامه همه دانش‌آموزان و مربیان و مسئولین از میز محصولات مرتبط با فناوری نانو بازدید کردند.

دبیران، مسئولین پژوهش‌سرا، و تعدادی از مسئولین شهرستان ملایر با حضور از در این مرکز از دستگاه‌ها و نحوه کار آنها بازدید به عمل آوردند.

طبق نظرسنجی انجام شده کلیه دانش‌آموزان، معلمان و بازدیدکنندگان از سمینار برگزار شده و توضیحات و کار عملی انجام گرفته با دستگاه‌ها به‌طور کامل رضایت داشتند.

مهدی شاه‌رضائی (سرپرست) کارشناس ارشد نانوشیمی، لهون احدی (کارشناس فنی) کارشناس ارشد نانوفناوری، وحید رشیدوند (کارشناس فنی) کارشناس ارشد نانوفناوری، زینب بلباسی (کارشناس فنی) کارشناس ارشد نانوشیمی، فریبا قاسم‌پور (کارشناس فنی) کارشناس ارشد فیزیک و علیرضا اولاد (کارشناس فنی) کارشناس ارشد عمران، اعضای کارشناسان و مدرسان از طرف ستاد نانو در این دوره حضور داشتند.

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهید احدی ملایر، بهمن ماه ۱۳۹۳ به دستگاه‌های الکتروریسی، انفجار الکتریکی سیم، اسپاترینگ رومیزی و التراسونیک تجهیز شده است.