ساخت فیلترهای ارزان قیمت با الیاف پروتئینی

پژوهشگران با استفاده از الیاف پروتئینی موفق به ساخت فیلتری شدند که قادر است فلزات سنگین و مواد رادیواکتیو را از آب جداسازی کند. این فیلتر از مواد ارزان قیمت ساخته شده و کارایی بالایی دارد.

محققان سوئیسی ETH سیستم فیلتراسیون جدید ارائه کردند که نسبت به فناوری‌های فعلی عملکرد بهتری دارد. با این روش می‌توان مواد سمی و فلزات سنگین را با کارایی بالا از آب زدود. همچنین می‌توان مواد رادیواکتیو را از آب جدا کرد و طلا را از آب بازیافت کرد.
چندی قبل یک مخزن اورانیوم در بزریل دچار مشکل شد و مقداری از آن به آب‌های جاری نشت پیدا کرد. بنابراین آلودگی آب را باید جدی‌ترین مشکل فعلی جهان دانست. در حال حاضر روش‌های مناسبی برای زدایش فلزات سنگین وجود ندارد. این روش غالبا یا ظرفیت کمی دارند یا بسیار ضعیف و ناکارآمد بوده یا هزینه بالایی دارند.
برای حل این مشکل محققان سوئیسی غشاء فلتری هیبریدی ساختند در عین حال که ساختاری ساده دارد اما کارایی آن بسیار بالا است. این فیلترها از مواد ارزان قیمت تولید شده است. نتایج کار محققان نشان داد که یک بار عبور آب از میان این غشاءها می‌تواند یون‌های فلزات سنگین را جداسازی کند. مزنگا از محققان این پروژه می‌گوید: « این پروژه یکی از مهمترین کارهای علمی من است.»
نتایج این پروژه در نشریه Nature Nanotechnology منتشر شده است.
در قلب این سیستم فیلتراسیون، یک نوع جدیدی از غشاءهای هیبریدی نهفته است که در آن از الیاف پروتئینی استفاده شده است که به سادگی و ارزانی قابل تهیه است. این الیاف زمانی که حالت طبیعی خود را از دست دهند می‌توانند به حالت الیاف آمیلوئیدی در آیند. این الیاف را می‌توان با کربن فعال روی زیرلایه‌هایی نظیر کاغذ سلولز قرار داد.
این فیلتر حاوی ۹۸ درصد کربن و ۲ در پروتئین است. این غشاء قادر است فلزات سنگین مختلف را جذب کند. همچنین می‌تواند مواد رادیواکتیو نظیر پسماندهای هسته‌ای را جداسازی کند.
سیانیدها به عنوان یکی از مواد رایج در صنعت الکترونیک معمولا در پساب‌ها وجود دارند. این غشاء قادر است این مواد را نیز از آب جداسازی کند.