نانوذرات مغناطیسی جایگزین روش شیمی‌درمانی

پژوهشگران ایتالیایی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی موفق به رهاسازی داروی شیمی‌درمانی در محل تومور سرطانی شده است. با این روش می‌توان اثرات جانبی دارو را کاهش دهد. همچنین نانوذرات مغناطیسی به عنوان عامل کنتراست دهنده در فرآیند شناسایی سرطان مورد استفاده ق

محققان مؤسسه فناوری ایتالیا با استفاده از ترکیبات مغناطیسی موفق به مقابله با تومور صلب سرطانی شدند. این روش می‌تواند جایگزین مناسبی برای شیمی‌درمانی باشد بدون این که اثرات جانبی داشته باشد.
این پروژه با عنوان FluoMagneto شناخته می‌شود و در آن از نانوذرات مغناطیسی برای رهاسازی داروهای شیمی‌درمانی استفاده شده است. دارو با استفاده از میدان مغناطیسی در محل تومور رهاسازی می‌شود.
ترسا پلگرینو از محققان این مؤسسه می‌گوید: « نانوذرات مغناطیسی می‌توانند داروی شیمی‌درمانی را به محل مورد نظر انتقال دهند. این روش دارورسانی هوشمندانه‌تر از روش‌های رایج  و جایگزین مناسبی برای روش‌های شیمی‌درمانی مرسوم است. با این روش می‌توان دوز مصرفی داروی شیمی‌درمانی را کاهش داد که این کار موجب تقلیل اثرات جانبی دارو می‌شود. این یک حوزه تحقیقاتی بسیار فعال است که مرزهای دانش و فناوری را توسعه می‌دهد. این نانوذرات مغناطیسی می‌توانند به عنوان عامل کنتراست دهنده برای تشخیص سرطان مورد استفاده قرار گیرند. در واقع از این نانوذرات می‌توان برای جداکردن سلول‌های سرطانی از سالم استفاده کرد.»
FluoMagneto درمیان ده فینالیست برتر در رقابت BioUpper قرار گرفته است. این پروژه توسط بنیاد Cariplo و Novartis حمایت شده است.