روشی جدید برای تولید مواد کاتد باتری یون لیتیومی

شرکت کانادایی نانو وان متریالز (Nano One Materials) یک فناوری ارزان و مقیاس‌پذیر جدید برای تولید مواد مورد استفاده در کاتد باتری‌های یون لیتیومی ارائه کرده است. این فناوری ثبت ‌شده می‌تواند محدوده وسیعی از مواد مختلف را مورد فراوری قرار داده و این انعطاف‌

شرکت کانادایی Nano One Materials یک فناوری ارزان و مقیاس‌پذیر جدید برای تولید مواد مورد استفاده در کاتد باتری‌های یون لیتیومی ارائه کرده است. این فناوری ثبت‌شده می‌تواند محدوده وسیعی از مواد مختلف را مورد فراوری قرار داده و این انعطاف‌پذیری را دارد که خود را با نیازهای آینده بازار باتری سازگار نماید.
مواد مورد استفاده در کاتد باتری‌های یون لیتیومی:
خودورهای برقی به مواد جدیدی برای استفاده به عنوان کاتد باتری‌های یون لیتیومی نیاز دارند و بیشتر این مواد از مخلوطی از اکسید لیتیوم و اکسید فلزات دیگر همچون اکسید لیتیوم نیکل منگنز کبالت (NMC) تشکیل می‌شوند. فسفات لیتیوم آهن (LFP) و فسفات‌های دیگر نیز در نقشه راه خودروهای برقی به عنوان مواد بالقوه برای کاتد باتری‌های یون لیتیومی قرار دارند.
فناوری جدید شرکت Nano One یون‌های اتم فلز را به شکل ساختارهای بلوری هندسی چیده و فضاهای خالی یک، دو یا سه‌بعدی برای قرار گرفتن یون‌های لیتیوم در طول فرایند شارژ یا تخلیه باتری ایجاد می‌کند. این شرکت انواع مختلفی از مواد کاتد باتری همچون NMC111، NMC532 و NMC811 را که برای ایجاد تحول در باتری‌های یون لیتیومی خودروهای برقی ضروری هستند، تولید کرده است.
NMC111 به شکلی روزافزون توسط صنعت به عنوان ماده کاتد مورد استفاده قرار می‌گیرد. کارایی NMC تولید شده توسط شرکت Nano One قابل مقایسه با انواع دیگر بوده و دارای ظرفیت ۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت بر گرم یا بالاتر است. همچنین صنعت باتری استفاده از NMCهای غنی از نیکل، HE-NMCو HV-LMNO را برای نسل بعدی باتری‌های پرانرژی مد نظر قرار دارد. تجاری‌سازی این مواد، صنعت تولید باتری را به سمت پذیرش فناوری‌های فراوری مواد جدید برای بهینه‌سازی هزینه و عملکرد این مواد سوق می‌دهد. شرکت Nano One فناوری جدید خود را برای حل این مشکل ارائه نموده و توانسته است NMC غنی از نیکل و HE-NMC با عملکرد پایدار و با ظرفیت ۲۴۰ میلی‌آمپر ساعت بر گرم تولید نماید. همچنین نتایج اولیه تولید HV-LMNO توسط این شرکت نویدبخش بوده‌است.
در مرحله اول فرایند ارائه شده توسط این شرکت، مواد اولیه در دما و فشار اتاق با یکدیگر مخلوط می‌شوند تا یک ماده کامپوزیتی با ساختارهای نانومقیاس منحصر به فردی همچون ساختارهای گل‌مانند شکل دهند. یک لایه زیرین منحصر به فرد از آرایه‌ای از اتم‌ها وجود دارد که به سرعت موجب ایجاد یک پودر بلوری آماده برای استفاده در باتری می‌شود که نیاز به هیچ مرحله آسیاب دیگری ندارد. Nano One بر این باور است که این فرایند جدید می‌تواند موجب کاهش هزینه و پیچیدگی‌های موجود در روش‌های معمولی تولید شود.