استفاده از نقاط کوانتومی در شیشه پنجره‌ها برای ذخیره انرژی

محققان ایتالیایی موفق به استفاده از نقاط کوانتومی در شیشه‌های پنجره شدند. با این کار نور خورشید به صورت انرژی در شیشه ذخیره‌سازی می‌شود. این دستاورد می‌تواند به تجاری‌سازی پنجره‌های هوشمند با قابلیت تولید الکتریسیته کمک کند.

تحقیقات مشترکی انجام شده که نتیجه آن می‌تواند گام دیگری در مسیر توسعه فناوری خورشیدی باشد. نتایج این پروژه رؤیای ساخت پنجره‌هایی با قابلیت تولید انرژی خورشیدی را به حقیقت نزدیکتر می‌کند.
این پروژه ماحصل همکاری میان محققان آزمایشگاه ملی لوس‌آلموس و دانشگاه میلانو بیکوکو ایتالیا است. هدف اصلی این گروه تحقیقاتی آن است که روشی استاندارد برای ساخت پنجره‌هایی شفاف با قابلیت تولید الکتریسیته ارائه کنند.
پژوهشگران این پروژه برای ساخت چنین پنجره‌ای از خواص منحصر به فرد نقاط کوانتومی استفاده کردند.
نقاط کوانتومی ذرات نیمه‌هادی هستند که می‌توانند نور را در یک طول موج مشخص جذب کنند و آن را دوباره باز نشر دهند. این موضوع، پایه و اساس این فناوری است که در آن پرتوهای خورشید توسط نقاط کوانتومی تبدیل به پرتوهایی دیگر می‌شود؛ این نقاط در سطح شیشه پخش شده‌اند.
زمانی که نور خورشید بازنشر می‌شود، توسط لبه‌های پنجره جذب و ذخیره‌سازی می‌شود؛ این انرژی می‌تواند به الکتریسیته تبدیل شود.
در حال حاضر محققان هیچ پیش‌بینی از زمان تجاری‌سازی این فناوری ندارند و مشخص نیست که این فناوری چه زمانی وارد منازل می‌شود.