روشی برای تولید پیمایشگرهای AFM با اشکال مختلف

پژوهشگران آلمانی موفق به ارائه روشی شدند که با استفاده از آن می‌توان پیمایشگرهای مختلفی برای میکروسکوپ نیروی اتمی تولید کرد. بسیاری از پروژه‌های مرتبط با مواد زیستی نیازمند پیمایشگرهای ویژه‌ای هستند که معمولاً در بازار وجود ندارند.

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) ابزاری برای بررسی سطوح در مقیاس اتمی است. پیمایشگرهای استانداردی که تاکنون ساخته شده به‌منظور استفاده روزانه برای کارهای مختلف مناسب نیست، زیرا برای برخی مطالعات نیاز به پیمایشگر ویژه‌ای است. محققان KIT موفق به تولید پیمایشگری شدند که می‌تواند نیازهای ویژه محققان را برآورده سازد.
هندریک هولشر از محققان این پروژه می‌گوید: «سطوح زیستی نظیر گلبرگ‌ها دارای ساختار‌های عمیقی هستند. پیمایشگرهای رایج در بازار دارای ابعاد ۱۵ میکرونی به‌صورت هرم معکوس هستند. پهنای این پیمایشگرها بسیار زیاد است. تولید پیمایشگرهایی با اشکال دیگر معمولاً به‌صورت دستی انجام شده و بسیار گرانقیمت است.»
از این رو، محققان KIT اقدام به تولید پیمایشگرهایی با اشکال مختلف کردند که شعاعی در حد ۲۵ نانومتر دارند. برای این کار از لیتوگرافی سه بعدی لیزری استفاده شده‌است. از این روش می‌توان برای طراحی ساختارهای سه بعدی دلخواه استفاده کرد.
در مقیاس نانومتری، این راهبرد بسیار پیچیده می‌شود. به همین دلیل محققان از لیتوگرافی سه بعدی استفاده کرده و با تغییراتی در آن، امکان تولید این پیمایشگرها را فراهم نمودند. این گروه تحقیقاتی شرکت نانواسکرایب (Nanoscribe) را برای تجاری‌سازی این فناوری تأسیس کردند. در این روش از پلیمریزاسیون دو فوتونی استفاده شد. پالس‌های لیزر متمرکز روی ماده حساس به نور تابیده شده و سپس ساختار مورد نظر ایجاد می‌شود. ساختار تولید شده از مواد اطراف جدا و در نهایت پیمایشگری با شکل دلخواه ایجاد شده‌است.
محققان با استفاده از این فرآیند می‌توانند پیمایشگرهای مورد نیاز خود را برای استفاده در AFM تولید کنند. پیمایشگرهای تولید شده با این روش را می‌توان روی میکروسکوپ‌های نیروی اتمی مختلف قرار داده و استفاده نمود. این روش برای تولید پیمایشگرهای مناسب برای مطالعات زیستی مناسب است.
حمایت مالی این پروژه توسط بنیاد تحقیقات آلمان تأمین شده‌است.