طراحی پپتید مهندسی شده با خواص آنتی‌باکتریال

محققان انگلیسی، پپتیدی طراحی کردند که دارای خواص آنتی‌باکتریال بوده و با ایجاد زخم روی دیواره سلول باکتری‌، موجب مرگ آن می‌شود.

پژوهشگران مرکز فناوری نانوی لندن (LCN) با همکاری محققان آزمایشگاه ملی فیزیک (NPL) روشی برای از بین بردن باکتری‌ها ارائه کردند. این گروه به‌صورت زنده نشان دادند که باکتری‌ها در هنگام مورد حمله واقع شدن چه رفتاری نشان داده و چگونه از بین می‌روند. از این یافته‌ها می‌توان برای تولید سطوح آنتی‌باکتریال استفاده کرد.
در این پروژه محققان از مزیت سیستم ایمنی استفاده کردند. سیستم ایمنی بدن ما از پپتیدها برای شناسایی و از بین بردن غشاء باکتری‌ها استفاده می‌کند. این پپتید‌ها در مقادیر زیاد تولید شده و در محل التهاب گروه‌هایی تشکیل می‌دهند. این گروه‌ها به سرعت به باکتری‌ها یورش برده و با آن‌ها مقابله می‌کنند. با این حال اگر این گروه‌ها بسیار کوچک یا پخش باشند، باکتری‌ها از چنگ آن‌ها فرار می‌کنند و پزشک مجبور به استفاده از آنتی‌بیوتیک است.
براساس طراحی این پپتیدهای طبیعی، محققان پپتیدی را طراحی کردند که به جای سوراخ کردن دیواره سلولی، آن‌ها رانازک یا متورق می‌کند. این گروه از نتیجه کار این پپتید تصویربرداری کرده و عملکرد آن را به تصویر کشیدند. این تصاویر نشان داد که پپتید مورد نظر روی بدنه باکتری را زخم کرده و موجب می‌شود بخش روغنی دیواره باکتری در معرض آب قرار گیرد. این کار موجب مرگ باکتری می‌شود. محققان معتقداند که این روش می‌تواند برای مقابله با ویروس‌های جدید با ساختار پیچیده‌تر مورد استفاده قرار گیرد. نتایج یافته‌های محققان در قالب مقاله‌ای با عنوان Engineering monolayer poration for rapid exfoliation of microbial membranes در نشریه Chemical Science به چاپ رسیده است.