تمرکز نور بر روی چند اتم برای توسعه‌ی کامپیوتر کوانتومی

محققان نشان دادند که چگونه می‌توان پرتو نور را روی یک فضای بسیار متراکم متمرکز کرد. این کار برای توسعه‌ی شبکه‌های کوانتومی قابل استفاده است.

فناوری جدیدی در حوزه کامپیوتر کوانتومی توسط یک گروه تحقیقات بین المللی ارائه شده است که قابلیت استفاده در محاسبات کوانتومی و محاسبات شبکه‌ای را دارد. این نوآوری نشان می‌دهد که چگونه ابری از اتم‌ها می‌توانند نقش لنز برای تمرکز پرتو روی یک فضای محدود در حد چند اتم را ایفا کنند.
دلیل این که چرا ما به پهنای باند بالایی در اینترنت نیاز داریم، این است که اطلاعات ما به‌صورت نور است. محققان معتقداند که شبکه‌های کوانتومی نیز از نور استفاده خواهند کرد. همان‌طور که ما در حال حاضر سیگنال‌های نوری را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کنیم، در شبکه‌های کوانتومی نیز شاید لازم باشد فرمت اطلاعات به چیز دیگری تبدیل شود تا پردازش آن ساده‌تر شود. ذرات نور بسیار سریع حرکت می‌کنند و به ندرت با هم برهمکنش دارند.
بیت کوانتومی روی ذرات مفرد از نور ذخیره می‌شود. این در حالی است که به‌دام انداختن و کنترل سیگنال‌های فوتون منفرد بسیار دشوار است. برای این کار محققان تصمیم گرفتند تا سامانه‌ای جدید ارائه کنند. در چنین سامانه‌ای، چالش‌های بزرگی وجود دارد. اگر اطلاعات روی اتم منفرد برانگیخته شده ذخیره شده باشد، پردازش یا ذخیره‌سازی اطلاعات ساده‌تر است. بنابراین محقان به دنبال کیوبیت کوانتومی روی اتم منفرد هستند. ابزاری که حاوی دو کیوبیت کوانتومی باشد، در دسترس است. در این ابزار سطوح انرژی اتم‌ها با استفاده از تابش نور با شدت مناسب به‌گونه‌ای دلخواه تنظیم می‌شود تا حالت برانگیختگی مورد نیاز ایجاد شود.
در این پروژه محققان با استفاده از شبیه‌سازی نشان دادند که می‌توان لنز مورد نظر برای انجام این کار را ساخت. این گروه تحقیقاتی امیدوارند که در مرحله بعد وارد فاز آزمایشگاهی شوند.